Korkeimman hallinto-oikeuden Suomen autoverotusta koskeva ratkaisu KHO:2014:182

Autoverolakia muutettiin vuoden 2008 alusta siten, että henkilöautojen autoveroprosentin suuruus porrastettiin auton ominaishiilidioksidipäästöjen (polttoaineen ominaiskulutus) perusteella. Lakia säädettäessä katsottiin laajasti, että Euroopan unionin tuomioistuimen vuonna 2006 Unkarin autoverosta antaman ratkaisun mukaan vertailua vastaavasta uudesta ajoneuvosta kannetun veron osuuteen ei olisi tarpeen tehdä tilanteessa, jossa jäsenvaltio ottaa käyttöön uuden veron tai muuttaa olemassa olevan veron verokantaa…

Continue reading

Autoverolaissa muutoksia 1.1.2015 alkaen

Autoverolakiin on tehty muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.1.2015 alkaen. Veromuutokset koskevat takseille myönnettävän veroalennuksen enimmäismäärän vähentymistä ja maahanmuuton yhteydessä myönnettävien veronalennuksien poistumista. Lisäksi lakiin on lisätty säännökset Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön oikeudesta käyttää toisessa ETA-valtiossa rekisteröityä ajoneuvoa 14 päivää verotta ja oikeus lainata toisessa maassa rekisteröityä työsuhdeautoa perheenjäsenelle. Lakimuutokset koskevat myös autoveron vientipalautukselle maksettavaksi säädettyä…

Continue reading