Liikenne- ja viestintäministeriö: Yhtiömalli ratkaisisi liikenneverkon rahoituksen

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että Suomeen perustettaisiin valtionyhtiö, joka vastaisi valtion liikenneverkon riittävästä kunnosta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä. Yhtiön toiminta ei olisi riippuvaista valtion taloudesta, vaan kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeista ja tyytyväisyydestä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Berner liikenneverkkoyhtiötä koskevan selvityksen julkaisutilaisuudessa 19. tammikuuta 2017. – Liikenneverkon rahoitus vaatii uudistamista, sillä valtion varat eivät riitä ylläpitämään, saati…

Continue reading

Vastuu ajoneuvojen teknisistä määräyksistä Trafille

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille on tulossa uusia valtuuksia antaa määräyksiä ajoneuvojen teknisistä vaatimuksista. Antovaltuudet siirtyvät liikenne- ja viestintäministeriöltä Trafille kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa moottoripyöriä, mopoja, traktoreita, moottorityökoneita ja polkupyöriä sekä näiden ajoneuvoluokkien perävaunuja koskevat yksityiskohtaiset tekniset määräykset esitetään siirrettäviksi Trafille vuoden 2015 alusta lähtien. Hallitus antoi asiasta lakiesityksen 11. syyskuuta. Norminantovaltuuksien siirron toinen vaihe koskee autoja ja niiden perävaunuja….

Continue reading

Liikenne- ja viestintäministeriö: Tieliikenteen rangaistusjärjestelmä muuttuu

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään tieliikenteen rangaistusjärjestelmän uudistamista. Työryhmä kartoittaa, mistä tieliikennelain vastaisista teoista ja laiminlyönneistä voitaisiin rikosoikeudellisen rangaistuksen sijaan antaa hallinnollinen maksu tai muu hallinnollinen seuraamus. Tällä hetkellä käytössä olevia hallinnollisia maksuseuraamuksia ovat esimerkiksi pysäköintivirhemaksu ja joukkoliikenteen tarkastusmaksu. Rikosoikeudellisista rikkomuksista voitaisiin hallinnollisiksi muuttaa esimerkiksi sellaiset teot ja laiminlyönnit, joilla ei ole asianomistajaa….

Continue reading

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko: Nuoret pohtimaan nuorten liikenneturvallisuutta

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko (kok.) Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko aikoo kutsua koolle säännöllisesti kokoontuvan nuorisoryhmän miettimään keinoja nuorten liikenneturvallisuuden kohentamiseksi. Ryhmä koostuisi eri puolilla maata olevien ”kummikoulujen” edustajista, ja sen työtä käytettäisiin meneillään olevassa tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistuksessa. Risikko julkisti asian SuomiAreenan liikenneaiheisessa paneelissa 15. heinäkuuta Porissa. – Nyt on tärkeä hetki kuunnella nuoria. Kaahauskulttuurin…

Continue reading