Poliisille ensimmäinen täysin sähköinen partioauto

Kuva: Maritta Roslakka / Poliisi Poliisi ottaa käyttöön ensimmäisen täysin sähköisen partioauton. Auto luovutettiin Hämeen poliisilaitokselle Lahdessa keskiviikkona 30.6. 2021. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan poliisi haluaa edistää Suomen kehittymistä taloudellisesti ja ekologisesti kestäväksi yhteiskunnaksi. –  Haemme kokemuksia tämän tyyppisen ajoneuvon soveltuvuudesta poliisin valvonta- ja hälytystehtäviin. Poliisihallitus on osoittanut ajoneuvon partiokäyttöön Hämeen poliisilaitokselle, millä valinnalla poliisi…

Continue reading

SPEK: Kesäauton hitsaamisesta aiheutuu joka kevät turhia tulipaloja

Kesäauton hitsaamisesta tai muista tulitöistä aiheutuu joka kevät turhia tulipaloja. Suuri paloriski syntyy esimerkiksi työympäristön suojaamatta jättämisestä. Tänä keväänä auton kunnostamiseen liittyvistä tulitöistä on aiheutunut jo muutamia paloja, ja lisää on todennäköisesti odotettavissa. Viime vuonna autonkorjaustulipaloja syttyi 25. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön asiantuntijat antavat käytännön neuvoja, jotta kunnostettava auto ei palaisi viime metreillä. Viime vuonna syttyi…

Continue reading

Liikenne- ja viestintävaliokunta selvitti romutuspalkkiolain toimeenpanoon liittyneitä epäselvyyksiä

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on käsitellyt romutuspalkkiota koskevan lainsäädännön tulkinnassa syntyneitä epäselvyyksiä omana asianaan (O 10/2021 vp – Epäselvyydet romutuspalkkiota koskevan lain soveltamisessa).  Valiokunta on saanut asian käsittelyn aikana selvityksen liikenne- ja viestintäministeriöltä asian etenemisestä sekä tähän vaikuttaneista tekijöistä. Selvityksen liitteenä oli myös aikajana tapahtumien kulusta. Valiokunta on kuullut asiassa myös muita asiantuntijoita. Selvityksen johdosta valiokunta on…

Continue reading

Suomalaisautoilijoista lähes 40 prosenttia on merkkiuskollisia – uskollisuus kasvanut eniten saksalaismerkeillä

Merkkiuskollisuus on vahvaa erityisesti Mercedez-Benzin, Toyotan ja Volvon omistajilla. Vajaa viidennes aikoo vaihtaa automerkkiä, kun ostaa seuraavan auton. Viidennes uuden auton hankintaa suunnittelevista suomalaisautoilijoista aikoo vaihtaa automerkkiä, kertoo Danske Bankin Autobarometri-kysely. Merkkiuskollisten määrä on kuitenkin suurempi, sillä 38 prosenttia aikoo hankkia saman merkkisen auton kuin mitä heillä on tällä hetkellä. Ostotilanteessa asetelma voi kuitenkin muuttua,…

Continue reading

Työryhmä arvioimaan kansallisen tieliikenteen päästökaupan toimeenpanoa

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa poikkihallinnollisen virkamiestyöryhmän arvioimaan ja valmistelemaan kansallisen tieliikenteen päästökauppaa. Työ on osa fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelua. Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Tiekartan toimet koskevat tieliikennettä, joka aiheuttaa valtaosan liikenteen päästöistä. Fossiilittoman liikenteen tiekartassa on kolme vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa tuetaan ja kannustetaan yrityksiä ja kansalaisia yhä kestävämpiin…

Continue reading

Tavara-autojen kysyntä on kasvussa: Kuorma-autojen kysyntä on elpymässä jo lähikuukausina

Autoalan tuoreen kuorma-autojen kysyntäennusteen perusteella kuorma-autojen ensirekisteröintien arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna hieman yli 4 000 autoon. Kuorma-autojen rekisteröintien määrä kasvaisi tällöin noin 18 prosenttia viime vuoteen nähden. Suurten kuorma-autojen kysyntä palaa lähelle koronaa edeltänyttä tasoa Raskaiden yli 16 tonnin kuorma-autojen rekisteröintien on arvioitu kirivän tänä vuonna noin 2 800 autoon, joka olisi noin 21 prosentin kasvu viime…

Continue reading

Ammattiopisto Samiedu: Perustason ensihoitajaopiskelijat saivat käyttöönsä ambulanssin

Opettaja Nikki Kotilainen (vas.) ja perustason ensihoitajaksi opiskeleva Jyri Luostarinen esittelevät Samiedun uutta ambulanssia. Ammattiopisto Samiedussa perustason ensihoitajaopiskelijoiden ensihoidon koulutuksesta vastaava Nikki Kotilainen hyppää tottuneesti ambulanssin rattiin Pohjolankadun kampuksella. Ambulanssi onkin miehelle tuttu paikka, sillä opettajan työnsä ohella hän toimii edelleen ensihoitajana Etelä-Savon pelastuslaitoksen Savonlinnan paloasemalla. Ambulanssi on tullut kampukselle jäädäkseen, sillä se on oppilaitoksen…

Continue reading

Tiekuntien pankkitilit nyt liipaisimella

Yksityisteiden tiekunnat ovat taas harmissaan pankkien toiminnasta. Suomessa on n. 55 000 yksityistien tiekunta, jotka pitävät yllä Suomen mittavaa yksityistieverkkoa. Viime vuonna pankit lähestyivät tiekuntia kirjeellä, jossa vaadittiin y-tunnuksen hankkimista tiekunnille, muutoin tilit lakkautetaan. Suomen Tieyhdistyksen ja Finanssivalvonnan neuvonpidon jälkeen Finanssivalvonta lähetti pankeille kirjeen, jossa kerrottiin, että tiekunnilta ei tarvitse edellyttää vahvaa tunnistamista. Pankit luopuivat…

Continue reading

Liikenne- ja viestintävirasto tekemässä ensimmäisiä päätöksiä niputetuista hakemuksista: Romutuspalkkiota saa yhdestä romutettavasta autosta yhden uuden auton hankintaan

Liikenne- ja viestintävirasto katsoo, että voimassaolevan romutuspalkkiolain säännökset mahdollistavat vain yhden romutuspalkkion yhtä hankittavaa henkilöautoa, sähköistä polkupyörää tai joukkoliikenteen palvelua kohden, avustukselle asetettujen kaikkien edellytysten muutoin täyttyessä. Tarkoituksena on, ettei kenellekään syntyisi kohtuutonta etua ja että valtiontukea jaettaisiin oikeudenmukaisesti. Virasto on saanut useita hakemuksia, joissa on niputettu useita romuautoja uuden auton hankintaa varten. Kymmenissä hakemuksissa,…

Continue reading

Kainuun rajavartioston uusi ensivasteauto parantaa rajaseudun turvallisuutta Vartiuksen seudulla

Kuva: Kainuun rajavartiosto Kainuun rajavartiosto on hankkinut Kainuun sote:lta ensivasteauton Vartiuksen raja-asemalle. Koko Rajavartiolaitoksen ensimmäinen varsinainen sairaankuljetusajoneuvo parantaa rajavartioston kykyä vastata harvaanasutun alueen turvallisuustehtäviin Vartiuksen seudulla. Kainuun rajavartiosto osallistuu harvaan asutun maaseudun turvallisuuspalveluiden tuottamiseen erityisesti nopean avun tilanteissa, joissa toinen auttava viranomainen voi olla hyvinkin kaukana kohteesta. Poliisi- ja pelastustehtävien lisäksi tehtäviin kuuluu myös ensihoidon vastetehtäviä….

Continue reading