Vain paras on kyllin hyvää” – Lähitaksi avaa uuden Business Class -taksipalvelun

Lähitaksi avaa uuden korkealaatuisen Business Class -taksipalvelun yritysasiakkaille ja kohtuuhintaista luksusta kaipaaville kuluttajille. Business-luokassa sekä taksit että niissä palvelevat ammattilaiset ovat edustustasoa. Lähitaksi Business Class soveltuu erinomaisesti esimerkiksi yritysvieraiden vientiin ja noutoon lentokentältä, hotellista, asemalta tai toimistolta. Lisäksi luksustaksipalvelu sopii erinomaisesti juhliin, erilaisiin tapahtumakuljetuksiin sekä kuluttajille, jotka haluavat erittäin korkeaa laatua kuljetustarpeisiinsa. Uutta Business Class…

Continue reading

Lähitaksi vaatii uskottavaa ja tehokkaampaa viranomaisvalvontaa taksialalle – taksisääntelyn ”korjaussarja” tervetullut alan luottamuksen palauttamiseksi

Valtioneuvosto esitteli 15.10.2020 eduskunnalle niin sanotun ”korjaussarjan” taksisääntelyn epäkohtien korjaamiseksi. Vuonna 1965 perustettu perinteinen, mutta uudistunut, 100 % suomalaisomisteinen taksiyhtiö Lähitaksi tervehtii ilolla epäkohtiin, kuten taksin tunnistamiseen, harmaan talouden ehkäisemiseen sekä kuljettajien että taksiyrittäjien koulutukseen liittyviä muutosesityksiä taksisääntelyn osalta. Jotta ”korjaussarja” vaikuttaisi konkreettisesti tulevaisuudessa ja yleinen luottamus pirsseihin palautuisi, tarvitaan koko toimialalle paljon nykyistä tehokkaampaa…

Continue reading

Taksiliitto kiittää: Verohallinnolta tukea taksialan harmaan talouden torjuntaan

Suomen Taksiliitto on hyvin tyytyväinen, että Verohallinto vaatii kuljetuspalveluita välittäviltä yrityksiltä tiedot välittämistään maksuista ja maksun saajista. Tämä vuoden alussa voimaan astunut tiedonantovelvollisuus on omiaan torjumaan harmaata taloutta. Taksimarkkina on edelleen, puolitoista vuotta liikennepalvelulain voimaantulon jälkeen, murroksessa. Verohallinnon vaatimus maksutietojen ilmoittamisesta on konkreettinen ja odotettu merkki siitä, että yhteiskunnan vastuiden ja velvoitteiden hoitamatta jättäminen ei ole…

Continue reading

Markkinaoikeus kumosi Kelan korvaamien taksimatkojen hankintapäätökset kolmella alueella

Markkinaoikeus on kumonnut hankinnat Kanta-Hämeen, Etelä-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa. Kela perehtyy markkinaoikeuden päätöksiin ja harkitsee jatkotoimia. Asiakkaiden palvelut jatkuvat toistaiseksi normaalisti. Markkinaoikeuden mukaan taksimatkojen hankinnat olisi pitänyt kilpailuttaa käyttöoikeussopimuksina eikä palvelusopimuksina. Markkinaoikeus katsoi, että hankintailmoituksen virheellisen ilmoitustyypin vuoksi kaikki tarjoajat eivät ole voineet löytää hankintailmoitusta. Markkinaoikeus velvoittaa Kelan järjestämään uuden tarjouskilpailun. Kelan näkemyksen mukaan kyseessä oli muotoseikka,…

Continue reading

Taksialan ammattilaiset esittävät korjauspakettia epäonnistuneeseen uudistukseen

Lähes jokainen taksivälityskeskusten liikenteenohjaajista pitää taksiuudistusta epäonnistuneena. Noin vuosi sitten voimaan tullut uudistus on tuonut ammattilaisten mukaan ongelmia esimerkiksi luotettavuuteen ja saatavuuteen. Liikenteenohjaajat esittävät ongelmiin konkreettisia korjauksia. 91 prosenttia välityskeskusten liikenteenohjaajista pitää taksiuudistusta epäonnistuneena. Noin vuosi sitten voimaan tulleen uudistuksen ongelmat voi ammattilaisten mukaan jakaa kolmeen ongelmakohtaan: luottamus, saatavuus ja ammattitaito. Tämä tuli esiin elokuussa…

Continue reading

Taksi Helsinki tuo liikenteeseen täysin sähköllä toimivia takseja

Taksi Helsingin välitysjärjestelmään tulee viisi täysin sähköllä toimivaa taksia. Tarkoituksena on kehittää kyydityspalveluja ei vain sujuvimmiksi ja paremmiksi, vaan myös ympäristöystävällisemmiksi. Ensimmäinen sähköautotaksi aloitti liikennöinnin jo syyskuun puolessa välissä. Taksi Helsinki vastaa asiakkaidensa kysyntään ja ottaa askelen kohti vähäpäästöisempää kaupunkiliikennettä lisäämällä välitysjärjestelmäänsä viisi täyssähkötaksia. Tarkoituksena on saada kokemuksia sekä asiakkailta että kuljettajilta sähköauton toimivuudesta taksiliikenteessä….

Continue reading

Uusi mutta tuttu toimija ottaa haltuun osan lentoaseman taksiliikenteestä

Taksilain uudistus aiheutti taksiliikenteelle monenlaisia muutoksia. Yksi niistä oli Helsinki-Vantaan lentoaseman taksiliikenteen uudelleenjärjestely. Heinäkuun alusta lähtien taksit löytyvät terminaalien edestä neljästä eri jonosta. Vantaan Taksi toimii Helsinki-Vantaan lentoasemalla nimellä Helsinki Airport Taxi Vantaan Taksi Oy:n taksit ovat toimineet lentokentän kuljetusten parissa jo vuodesta 1952. Silloisen Helsingin maalaiskunnan taksiautoilijat tulivat hätiin, kun olympialaiset valtasivat Helsingin, ja…

Continue reading

Lähitaksi eroaa Taksiliitosta, taustalla Valopilkun myyminen Taksi Helsingille

Kuva: Lähitaksi Koska Suomen Taksiliitto ry:n omistama Taksiliiton Yrityspalvelu Oy myy Valopilkku-tilaussovelluksen Taksi Helsingille ja sulkee Lähitaksi Oy:n ulos sovelluksesta, on Lähitaksi Oy:n hallitus tänään päättänyt erota Taksiliiton jäsenyydestä. Taustalla on tilanne, jossa Lähitaksi Oy pelasti Valopilkun toiminnan jatkumisen sen jälkeen, kun Taksi Helsinki irtautui siitä viime marraskuussa. Viime marraskuun 13. päivä Taksi Helsinki ilmoitti…

Continue reading

Taksimatkustajalle kerrottava matkan hinta ennen kuin matka alkaa

Taksin käyttö muuttuu heinäkuun alussa, kun liikennepalvelulaki astuu voimaan. Suurin muutos taksimatkustajan näkökulmasta on hinnoittelun vapautuminen. Trafi ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto painottavat, että jatkossa matkustajalle pitää kertoa selkeästi taksimatkan hinta tai hinnan määräytymisperuste jo ennen matkaa. ”Heinäkuusta alkaen taksimatkan enimmäishintoja ei enää säädellä, vaan yritys saa hinnoitella palvelunsa vapaasti. Yrittäjän tulee pitää huolta, että asiakas…

Continue reading

Halpataksi aloittaa Suomessa

Kyyti-halpataksipalvelu aloittaa toimintansa Oulussa torstaina 23.3.2017. Kyyti tarjoaa taksimatkat alkaen kahden euron hintaan. Varausmaksua ei veloiteta. Ensimmäisenä toimintapäivänä kaikki Kyyti-matkat Oulun kaupunkialueella ilmaiseksi klo 20 asti. ”Kyyti on palvelu, joka liikennemarkkinoilta puuttuu – eikä ainoastaan Suomessa vaan globaalisti. Liikkumispalvelujen käyttäjille matkan ensimmäinen ja viimeinen osuus on usein hankalin, ja Kyyti ratkaisee tämän ensimmäisen ja viimeisen…

Continue reading