Autoalan markkinatilanne heikentynyt olennaisesti – K Auto Oy ja K Caara Oy aloittavat yt-neuvottelut

Autoalan markkinatilanne Suomessa on heikentynyt olennaisesti vuoden 2019 alkupuoliskon aikana. Markkinatilanteen voimakkaan muutoksen takia autojen maahantuojana toimiva K Auto Oy ja vähittäismyynnistä vastaava K Caara Oy aloittavat yhteistoimintaneuvottelut, joiden arvioidaan johtavan enimmillään 190 henkilön työsuhteen päättymiseen. ”Alkuvuoden aikana henkilöautojen ensirekisteröintien määrä Suomessa on pudonnut yli 12 prosenttia viime vuodesta. Tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi kuluttajien epävarmuus…

Continue reading

KKO: Vahingonkorvausvaade autoveron arvonlisäveroasiassa ei ollut vanhentunut

Korkein oikeus (KKO) on tänään antamallaan tuomiolla vahvistanut, että yksityisen autontuojan vahingonkorvausvaade autoveron arvonlisäveroa (elv) koskevassa asiassa ei ollut vanhentunut. Korkein oikeus piti voimassa hovioikeuden tuomion, jonka mukaan vaateen vanhentumisaika oli alkanut vasta Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiosta 19.3.2009. Valtion on maksettava EU-oikeuden vastaisesti perimänsä arvonlisävero vahingonkorvauksena autontuojalle. Vahingonkorvausta vaati eteläsuomalainen mies, joka oli vuonna 2003…

Continue reading

K1 Katsastuksen yt -neuvottelut päättyivät

Applus Finland -konserni, johon kuuluvat Applus Finland ja sen tytäryhtiöt K1 Katsastajat Oy ja K1 Total Oy on päättänyt syyskuussa alkaneet yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluissa oli kyse Applus Finlandin organisaation ja toiminnan sopeuttamisesta katsastusalan muuttuneeseen tilanteeseen. Neuvottelujen tuloksena katsastusketjujen alueellista johtamismallia muutetaan, rekisteröintipalveluja keskitetään ja myynnin resursseja tehostetaan. Lisäksi kaksi katsastusasemaa suljetaan ensi vuoden alun aikana ja…

Continue reading

A-Katsastus-konsernin yt-neuvottelut on saatu päätökseen

A-Katsastus-konsernin yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 30.9.2015. Neuvotteluissa oli kyse A-Katsastus-konsernin Suomen toimintojen kokonaisvaltaisesta toimintamallin muutoksesta. Neuvottelujen tuloksena operatiiviset toiminnot organisoidaan uudelleen ja rekisteröintipalvelut keskitetään vuoden loppuun mennessä 110 asemalle. Päätökset eivät vaikuta katsastuspalveluita tarjoavien toimipisteiden lukumäärään, joka säilyy ennallaan ollen 180. Neuvotteluiden piirissä oli 970 konsernin Suomen työntekijää ja yt-neuvottelujen lopulliset toimenpiteet kohdistuivat yhteensä 150 työntekijään. Suomen…

Continue reading

A-Katsastuksen yt-neuvottelut päättyivät irtisanomisiin

Yt-neuvottelut aloitettiin taloudellisista ja tuotannollisista syistä, vaikka käyttökate on ollut vuosia positiivinen. Yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena irtisanotaan lähes sata työntekijää. – A-Katsastuksen aiempien vuosien liikevoitto on jaettu hyvinä vuosina kevytmielisesti osinkoina sen sijaan, että se olisi käytetty liiketoiminnan kehittämiseen ja varauduttu tulevaisuuden toimintaympäristön haasteisiin, autokatsastajia edustavan Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT:n puheenjohtaja Heikki Tuominen moittii. Hänen mukaansa…

Continue reading

K1 Katsastus tehostaa toimintojaan ja aloittaa yt-neuvottelut

Applus Finland -konserni, johon kuuluvat Applus Finland ja sen tytäryhtiöt K1 Katsastajat Oy ja K1 Total Oy on tänään antanut työntekijöille yt -lain mukaisen neuvotteluesityksen, joka johtuu taloudellisista, tuotannollisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvistä syistä. ”Suomen katsastusmarkkina on murroksessa ja toimialan nopeat muutokset yhdessä kiristyneen kilpailun kanssa aiheuttavat meille tarpeen tehostaa ja uudelleen järjestää toimintaamme. Tavoitteemme…

Continue reading

A-Katsastus-konserni organisoi toimintojaan uudelleen ja aloittaa Suomessa yt-neuvottelut

A-Katsastus Oy:n, Yksityiset K-asemat Oy:n sekä Ajovarma Oy:n työntekijöiden edustajille on tänään annettu yt-lain mukainen neuvotteluesitys, joka johtuu taloudellisista, tuotannollisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvistä syistä. ”Suomen katsastusmarkkinoiden muutos jatkuu edelleen ja liiketoimintaympäristö muuttuu samanaikaisesti nopeasti myös muilla edustamillamme liiketoiminta-alueilla. Sopeuttamis-suunnitelmien tavoitteena on vahvistaa kilpailukykyämme ja mahdollistaa konsernin kannattava toiminta myös jatkossa”, sanoo A-Katsastus Groupin toimitusjohtaja Kari…

Continue reading