Vuoden 2015 Kuljetuskuutio-tunnustus varapuhemies Paula Risikolle

Vuoden 2015 Kuljetuskuutio-tunnustus varapuhemies Paula Risikolle Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry luovuttaa vuoden 2015 Kuljetuskuutio-palkinnon varapuhemies Paula Risikolle. Kuljetusalan edunvalvoja haluaa palkinnolla arvostaa Risikkoa maanteiden tavaraliikenteen yritysten kansallisten tarpeiden syvällisestä ymmärtämisestä ja tukemisesta hänen toimiessaan liikenneministerinä. Eduskunnan toinen varapuhemies Paula Risikko toimi liikenne- ja kuntaministerinä kesäkuusta 2014 toukokuuhun 2015. Ministerinä hän vaikutti vahvasti kuljetusyrityksille…

Continue reading

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry: Suomi pysähtymässä perjantaina kilpailukyvyn kustannuksella

Perjantainen mielenilmaus hankaloittaa tavarankuljetusta. Työtaistelutoimen vaikutukset ulottuvat mielenilmaushetkeä laajemmalle, sillä se estää kitkattoman toiminnan ja tuottaa kuljetusketjun eri osapuolille taloudellista vahinkoa. Pyrkimys pysäyttää Suomi ei ratkaise talouskriisiämme tai poista pöydältä välttämättömiä korjaustoimia. Suomen nousuun tarvitaan työtä ja työntekijöitä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry pitää hallituksen ehdottamia toimia kipeinä mutta tarpeellisina Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi. Voimme…

Continue reading

SKAL tarjoaa kansanedustajille kuljetukset eduskuntaan kuorma- ja pakettiautoilla syysistuntokauden avauspäivänä 8.9.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry jäsenineen tarjoaa uuden eduskunnan kansanedustajille ja hallituksen jäsenille kuljetukset työpaikalleen syysistuntokauden avauspäivänä 8.9. Kyseessä on perinne useammalta vaalikaudelta. Kuljetuksista vastaavat pääosin SKAL ry:n kummiyrittäjät. Elokuuhun mennessä suurimmalle osalle uuden eduskunnan kansanedustajista on nimetty SKAL-kummiyrittäjä. Monen kansanedustajan kummina jatkaa jo vaalikaudelta 2011—2015 tuttu henkilö. Kummiyrittäjien tärkein tehtävä on välittää kansanedustajalle…

Continue reading

SKAL budjettiriihelle: tiestön korjausvelka maksettava

Hallitusohjelmaan on kirjattu liikenneverkon korjausvelan vähentäminen 600 miljoonalla eurolla kolmen vuoden aikana. Lisäksi ohjelmassa on raskaan liikenteen tienkäyttömaksun käyttöönotto ja sen EU-maksimin mukainen palautus ammattiliikenteelle. Suomen kilpailukyky ja vientiteollisuus hyötyvät, kun hallitus toteuttaa päätökset jämäkästi. Satsaukset kotimaiseen maantielogistiikkaan tulevat takaisin moninkertaisina, muistuttaa SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen. Nykyisen tieverkon parannukset alentavat logistiikkakustannuksia, kun kiertoreittien käyttö, ojaan…

Continue reading

Autokoululiitto liittyi SKAL:n rakentaman EU-edunvalvonnan piiriin Brysselissä

Sopimuksen allekirjoittaminen. Kuvassa vasemmalla toimitusjohtaja Ari Heinilä Suomen Autokoululiitto ry:stä ja oikealla toimitusjohtaja Iiro Lehtonen Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:stä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n Suomen Yrittäjille sekä maantieliikenteen järjestöille tarjoama edunvalvontapalvelu laajeni entisestään, kun Suomen Autokoululiitto ry tuli mukaan toimintaan. Edunvalvontapalvelun kautta Autokoululiitto saa liikennettä ja erityisesti ajo-oikeussäädöksiin liittyvää tietoa ja raportointia EU-asioista….

Continue reading

SKAL: Maantielogistiikasta kilpailukykyä toimivalla tieverkolla

Kuljetusyritysten edunvalvoja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry korostaa vaalien alla yhteiskunnan perustehtävistä huolehtimista. Puheenjohtaja Teppo Mikkola nostaa esiin toimivan tieverkon kilpailukykytekijänä, joka laiminlyötynä vie pohjan muulta elinkeinoelämältä. Mikkola puhui Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n vuosikokouksessa Raumalla lauantaina. Ajoneuvoyhdistelmien massojen ja mittojen korotus syksyllä 2013 sai aikaan investointiaallon, sillä vanhoilla painoilla liikennöinti oli käymässä kannattamattomaksi monilla suoritealoilla….

Continue reading

SKAL vaaleissa: Maantielogistiikasta kilpailukykyä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n teemat eduskuntavaaleissa ovat ytimekkäästi tiestö, verotus, hallinnolliset maksut ja kuljettajat. SKAL selvittää puolueiden ja ehdokkaiden kantoja vaaliteemoihin kyselyllä. Suomi tarvitsee päättäjiä, jotka tähyävät tulevaisuuteen ja ymmärtävät maanteiden tavaraliikenteen merkityksen. Toimiva maantielogistiikka on vireän elinkeinoelämän edellytys nyt ja tulevaisuudessa. Toimiala työllistää runsaat 100 000 suomalaista ja sen liikevaihto on lähes…

Continue reading

SKAL toi Liikennevirastolle ammattiliikenteen viestin tieverkon tarpeista

SKAL:n puheenjohtaja Teppo Mikkola (vas.) ojentaa Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläiselle tienhoitokirjelmän. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n hallitus ojensi Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläiselle kirjelmän tieverkon ylläpidon kipukohdista ja tarvittavista toimenpiteistä. Tapaaminen vahvisti SKAL:n ja Liikenneviraston yhteisymmärrystä tienhoidon tarpeista. Erityisesti alempiasteinen tieverkko vaatii nykyistä enemmän rahoitusta. Myös hoitourakoiden laiminlyönneistä sanktiointia tulisi tiukentaa. SKAL:n hallitus tapasi pääjohtaja…

Continue reading

Paljastavat rekisterikilvet – SKAL:n tuore opas selventää liikenneluvan tarvetta tavaraliikenteessä

Oranssit kehykset kuorma- ja pakettiautojen rekisterikilpien ympärillä ovat merkki siitä, että ajoneuvolla harjoitetaan kaupallista tavaraliikennettä ja ajoneuvon haltijalla on liikennelupa. Oranssit kehykset ovat lisääntyneet, sillä lain kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (21.7.2006/693) uudistuksen yhteydessä liikennelupavelvoitetta laajennettiin heinäkuussa 2014. Samalla urakkapykäläksikin kutsuttu 30 prosentin sääntö poistui laista. SKAL on julkaissut viranomaisten myötävaikutuksella oppaan kirkastaakseen lupavaatimuksia kuljetusmarkkinoiden eri toimijoille…

Continue reading

SKAL:n EU-edunvalvonta laajenee koskemaan koko maantiekuljetusalaa – Taksiliitto mukaan yhteiseen EU-edunvalvontaan

Vuoden 2015 alusta alkaen Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n edunvalvontayksikkö huolehtii koko maantiekuljetusalan EU-edunvalvonnasta ja raportoinnista Brysselissä. SKAL:n EU-edunvalvontapalveluiden piiriin kuuluvat entuudestaan Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Suomen Yrittäjät ry ja Linja-autoliitto ry. Tammikuussa edunvalvonnan piiriin liittyi Suomen Taksiliitto ry kaksivuotisella sopimuksella. Suomalaisjärjestöjen yhdistetystä edunvalvonnasta on saatu hyviä kokemuksia. ”Taksialan ja yleisen liikennepolitiikan kehitystä EU:ssa on…

Continue reading