Liikenne- ja viestintävirasto tekemässä ensimmäisiä päätöksiä niputetuista hakemuksista: Romutuspalkkiota saa yhdestä romutettavasta autosta yhden uuden auton hankintaan

Liikenne- ja viestintävirasto katsoo, että voimassaolevan romutuspalkkiolain säännökset mahdollistavat vain yhden romutuspalkkion yhtä hankittavaa henkilöautoa, sähköistä polkupyörää tai joukkoliikenteen palvelua kohden, avustukselle asetettujen kaikkien edellytysten muutoin täyttyessä. Tarkoituksena on, ettei kenellekään syntyisi kohtuutonta etua ja että valtiontukea jaettaisiin oikeudenmukaisesti. Virasto on saanut useita hakemuksia, joissa on niputettu useita romuautoja uuden auton hankintaa varten. Kymmenissä hakemuksissa,…

Continue reading

Vt 6 Taavetti-Lappeenranta -hankkeen urakoitsijaksi Skanska Infra Oy

Vt 6 Taavetti-Lappeenranta -tiehankkeen kehitysvaihe alkaa maaliskuussa. Allianssimallilla toteutettavan hankkeen urakoitsijaksi on valittu Skanska Infra Oy. Urakan kehitysvaihe kestää syksyyn 2015, jonka jälkeen Liikennevirasto päättää hankkeen siirtymisestä toteutusvaiheeseen. Toteutusvaihe päättyy ja hanke valmistuu kokonaisuudessaan liikenteelle v. 2018. Valtatie 6 on merkittävä Etelä-Karjalan pääyhteys. Tie palvelee sekä paikallista että pitkän matkan liikennettä, ja on samalla tärkein…

Continue reading

Tutkimus: Kilpailutuksella toimivammat joukkoliikennemarkkinat

Linja-autoliikenteen kilpailutukset ovat sujuneet markkinoiden avauduttua kohtalaisen hyvin, osoittaa Liikenneviraston ja 11 kaupunkiseudun teettämä tutkimus. Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskevalla tutkimuksella haluttiin selvittää, miten tarjouskilpailuista ja joukkoliikennemarkkinoista saadaan entistä toimivampia. Eri hankintatavoista selkein ja tasapuolisin erityisesti liikenteenharjoittajien mielestä oli tällä ensimmäisellä, nyt tutkitulla kilpailutuskierroksella niin sanottu bruttomalli. Siinä lipputulot saa toimivaltainen viranomainen, joka myös suunnittelee…

Continue reading

Maastotyöt ovat alkaneet E18 Hamina–Vaalimaa -moottoritien alueella

Liikennevirasto tekee rakentamista valmistelevia töitä maastossa E18 Hamina–Vaalimaa -hankkeen alueella. Valmisteleviin töihin kuuluu muun muassa puuston poistaminen. Tammikuussa alkanut työvaihe jatkuu alkukesään. Maanomistajilta lunastetulla tiealueella poistetaan puustoa uuden moottoritien tieltä. Metsänhoitoyhdistys Kaakko kaataa puita sekä huolehtii alueen raivauksesta ja hakkuujätteiden kuljettamisesta pois. Töitä metsässä paiskii viidestä seitsemään henkilöä. Moottoritie Haminan ja Vaalimaan välille rakennetaan nykyisen…

Continue reading

HSL ja Liikennevirasto kehittävät koko Suomen reittiopasta

HSL ja Liikennevirasto kehittävät yhteistyössä valtakunnallista reittiopasta. Vuonna 2016 valmistuva uusi avoin reittiopas tarjoaa apua reittien suunniteluun sekä pysäkkien lähtöaikaennusteita ja tietoa mahdollisista liikennehäiriöistä. Uusi palvelu on suunniteltu käytettäväksi matkan aikana ja hyödyntämään tarjolla olevaa tosiaikaista liikennetietoa. Tarvittaessa palvelu muuttaa reititystä vaihtuvan liikennetilanteen mukaan. Haetuille matkoille tarjotaan myös hintatietoja, jos ne ovat saatavilla. Uusi palvelu…

Continue reading

Tienkäyttäjät entistä tyytymättömämpiä tiestön kuntoon

Tienkäyttäjien tyytymättömyys maanteiden tilaan ja kuntoon on entisestään lisääntynyt. Kaikkein tyytymättömimpiä ovat ammatikseen autoilevat.  Tämä selviää juuri valmistuneista kesän 2014 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tuloksista.   Myös Liikenneviraston omat kuntomittaukset osoittavat tiestön kunnon heikenneen. Tyytyväisyys tiestön kuntoon on laskenut vuodesta 2010 lähtien ja on nyt huolestuttavan alhaalla. Tyytymättömiä ollaan niin pää- kuin muidenkin teiden kuntoon, kaikkein tyytymättömimpiä kuitenkin muihin kuin…

Continue reading

Viranomaisyhteistyö tieliikennekeskuksissa takaa sujuvan ja turvallisen liikenteen

Sujuvaan ja turvalliseen liikenteeseen tarvitaan viranomaisten yhteistyötä. Liikenneviraston tieliikennekeskusten ja muiden viranomaisten väliseen yhteistyöhön panostetaan aikaisempaa enemmän. Kehitystä on tapahtunut erityisesti viranomaisten välisessä tiedonkulussa. Pääasiassa yhteistyötä tehdään poliisin, pelastuslaitoksen ja kaupunkien kanssa. Viranomaisyhteistyön tärkeys korostuu häiriönhallinnassa, joka on yksi tieliikennekeskusten keskeisimmistä tehtävistä. Liikenneonnettomuuden sattuessa häiriöhallinta tukee pelastustoimia sekä poistaa onnettomuuden aiheuttamia häiriöitä. Keinoina käytetään liikenteen…

Continue reading

Liikennevirasto tutkii raskaan liikenteen akselipainoja Oulun seudulla

Liikennevirasto selvittää raskaan liikenteen akselipainoja Oulun seudulla 2014 viikolla 41 tehtävin mittauksin. Tutkimuksia tehdään kolmessa (3) päivittäin vaihtuvassa mittauspisteessä siten, että yhdessä pisteessä mittauksia tehdään yhden päivän aikana klo 6:00 – klo 20:00 välisenä aikana. Työn kenttätutkimuksen ja -suunnittelun suorittaa Destia Oy. Tutkimuksen aikaiset vaikutukset muuhun liikenteeseen punnitus- ja haastattelupisteiden kohdalla pyritään minimoimaan. Tutkimuksen liikennejärjestelyt…

Continue reading

Tieverkosta entistä sujuvampi – puhelimista kerätään anonyymisti tietoa

  Kuvaaja: Kerttu Vali Autoilijat tulevat saamaan jatkossa yhä laadukkaampaa ja ajantasaisempaa tietoa liikenteen sujumisesta tieverkoilla. Liikennevirasto tilaa uudenlaista matka-aikatietopalvelua Soneralta. Kerätyn matka-aikatiedon avulla Liikenneviraston tieliikennekeskukset saavat tietoa siitä, miten liikenne tieverkolla sujuu. Uudella matka-aikatietopalvelun tavoitteena on helpottaa ja sujuvoittaa liikennettä Suomessa. Uusi palvelu kerää yksittäisten ajoneuvojen matka-aikahavaintoja autoilevien ihmisten puhelimista. Kaikki tietopalvelutuotteet ovat täysin…

Continue reading