Yhä useampi uusii ajokorttinsa yli 70 vuoden iässä

Trafin teettämän kyselytutkimuksen mukaan suurin osa yli 65-vuotiaista arvioi oman ajokykynsä hyväksi ja yhä useampi uusii ajokorttinsa yli 70 vuoden iässä. Seniorikuljettajien kokemat ajoterveyteen liittyvät ongelmat liittyvät pimeällä ja hämärässä näkemiseen. Noin 40 prosenttia 65–84-vuotiaista arvioi näkökyvyssään ilmenneen vaikeuksia. Hitautta katsomisessa ja ajamisessa risteyksissä olivat havainneet erityisesti yli 84-vuotiaat kuljettajat. Heikoimpana osa-alueenaan seniorikuljettajat pitivät ajokykyään…

Continue reading

Suomi liittyi EU:n yhteiseen ajokorttiverkostoon

Suomi liittyi viime kuussa EU:n laajuiseen Resper-ajokorttiverkostoon, joka yhdistää jäsenvaltioiden maakohtaiset ajokorttirekisterit. Ajokorttiverkosto helpottaa ajokorttien myöntämiseen ja ulkomaisten ajokorttien vaihtoon liittyvien väärinkäytöstilanteiden selvittelyä. Ajokorttiverkosto on tarkoitettu ajokortin myöntäjäviranomaisten eli Suomessa Trafin käyttöön. Verkoston kautta välitetään ajokorttitietoja jäsenvaltioiden välillä. ”Ensimmäisen käyttökuukauden aikana on jo tullut ilmi tilanteita, joissa toisessa jäsenvaltiossa ajokiellossa oleva henkilö on yrittänyt vaihtaa…

Continue reading

Henkilöautojen keski-ikä yli 11 vuotta – harmaa edelleen yleisin väri

Vuoden 2015 lopussa Suomessa oli liikennekäytössä yli 3 miljoonaa autoa. Henkilöautoja liikennekäytössä oli noin 2,6 miljoonaa. Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä oli Suomessa 11,3 vuotta ja yleisin väri on edelleen harmaa. Suomessa oli liikennekäytössä yli 3 miljoonaa autoa, mutta kun lukuun lisätään kaikki ajoneuvoluokat, on koko ajoneuvokannan koko 5 miljoonaa ajoneuvoa. Liikenteessä joka kolmas vastaantuleva henkilöauto…

Continue reading

Ajonvakautusjärjestelmä löytyy melkein joka toisesta henkilöautosta

Ajonvakautusjärjestelmä korjaa kuljettajan tekemiä ohjausvirheitä ja ehkäisee luisumista jarruttamalla ja moottorin vääntöä säätelemällä. Nykyisin ajonvakautusjärjestelmä on vakiovarusteena noin 40–46 %:ssa henkilöautoista. Ajonvakautusjärjestelmä on yleistynyt autojen vakiovarusteena melko tasaisesti vuodesta 1998. Viime vuosina ajonvakautusjärjestelmä on vakiovarusteena kaikissa käyttöönotetuissa autoissa. ”Kun eri automallien keskimääräiset ajokilometrit otetaan huomioon, ajonvakautusjärjestelmä oli syksyllä 2014 vakiovarusteena käytössä 59–66 %:ssa kaikkien henkilöautojen…

Continue reading

Rekisterikilpien lukulaite hälyttää tuhansia kertoja kuukaudessa

Loka-marraskuun aikana poliisin rekisteritunnusten lukulaitteet havaitsivat käyttökiellossa olevan auton 74 000 kertaa. Yleisin syy käyttökieltoon oli erääntynyt ajoneuvovero (33 000 havaintoa). Yleisiä käyttökiellon syitä olivat myös suorittamaton määräaikaiskatsastus (23 000 havaintoa) ja liikennekäytöstä poistettu auto (21 000 havaintoa). Katsastamattomien autojen osuus havainnoista oli suurin Satakunnassa, noin 34 % havaituista käyttökiellossa olevista autoista, ja pienin Etelä-Karjalassa…

Continue reading

Uuden katsastuslain vaikutukset ensimmäisenä vuonna olleet vähäisiä

Uusi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annettu laki tuli voimaan 1.7.2014. Uuden lain vaikutukset ovat ensimmäisenä vuonna olleet vähäisiä, mutta uudistukselle asetetut tavoitteet näyttävät pääasiassa toteutuneen. Uuden katsastuslain keskeisiä tavoitteita oli hintojen nousun hillitseminen. Henkilö- ja pakettiautojen määräaikaiskatsastuksen osalta tavoite näyttää toteutuneen, sillä määräaikaiskatsastuksen keskimääräiset hinnat ovat muutamia prosentteja alhaisempia kuin lain voimaantullessa. Kevyiden ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksille nyt enemmän paikkoja Katsastuslain…

Continue reading

Mönkijäonnettomuuksien määrä kasvussa − usein kännissä ja ilman kypärää

Henkilövahinkoon johtaneiden kelkka- ja mönkijäonnettomuuksien määrä on kasvanut vuodesta 2010 vuoteen 2013 yli 42 %. Onnettomuuksia sattui vuonna 2013 yhteensä noin 1 300. Erityisesti kasvua on mönkijäonnettomuuksissa, joita tapahtuu jo kelkkaonnettomuuksia enemmän. Trafin ja Liikennevakuutuskeskuksen teettämässä tutkimuksessa selvitettiin aiempaa laajemmin loukkaantumiseen johtaneiden moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksien määriä, syitä ja seurauksia. Mönkijäonnettomuuksien kokonaismäärä ylittää jo kelkkaonnettomuuksien määrän Henkilövahinkoon…

Continue reading

Trafi halpuuttaa hintoja – uusia nettipalveluita ajoneuvojen rekisteröintiin

Trafi laajentaa ajoneuvojen sähköisiä palveluja 16.11., jolloin kaikkien ajoneuvojen rekisteröintipalvelut on mahdollista tehdä netissä. Uudistus muuttaa myös viranomaismaksujen hinnoittelua. Ajoneuvon rekisteröinnin voi hoitaa sähköisesti 4 eurolla Ajoneuvon rekisteröinnin voi 16.11.2015 alkaen hoitaa sähköisesti alusta loppuun Trafin sähköisissä asiointipalveluissa, jos ajoneuvolla on jo voimassa oleva liikennevakuutus. Ajoneuvon omistajanvaihdoksen voi tehdä myös vakuutusyhtiöiden verkkopalveluissa samalla, kun ajoneuvolle…

Continue reading

Trafi valvoo autojen päästövikojen takaisinkutsuja

Takaisinkutsu on ajoneuvovalmistajan keino saada jo liikenteeseen päätyneestä ajoneuvosta valmistusvaiheen jälkeen havaitut viat korjatuksi. Ajoneuvovalmistajan tulee ilmoittaa takaisinkutsukampanjasta Trafille, jos poikkeama aiheuttaa huomattavaa haittaa ympäristölle tai vakavaa vaaraa liikenneturvallisuudelle. Maahantuojat ottavat yhteyttä Suomessa olevien ajoneuvojen haltijoihin ajoneuvoissa havaituista poikkeamista. Jotta kaikki kampanjan piiriin kuuluvat ajoneuvot saadaan korjattua, muistutetaan asiasta useaan kertaan. ”Jos ajoneuvoa ei viimeisen…

Continue reading

Lyhytaikaiset ajokortit historiaan – opetuksessa säilyy kolme vaihetta

Vuoden 2016 alussa luovutaan kokonaan lyhytaikaisesta ajokortista. Henkilöauton kuljettajaopetuksen perusvaiheen jälkeen saa automaattisesti pitkäaikaisen ajokortin. Pitkä-aikainen ajokortti on voimassa 15 vuotta.  Raskaiden ajoneuvojen ajo-oikeusluokkien ajokortit ovat sen sijaan voimassa 5 vuotta. ”Lyhytaikaisesta ajokortista luopumalla selkeytetään ajokorttijärjestelmää ja alennetaan siitä aiheutuvia kustannuksia. Pääsääntöisesti muissakaan EU-valtioissa ei ole käytössä lyhytaikaista ajokorttia”, perustelee yksikönpäällikkö Simo Karppinen. Trafi lähettää…

Continue reading