A-Katsastus-konsernin yt-neuvottelut on saatu päätökseen

A-Katsastus-konsernin yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 30.9.2015. Neuvotteluissa oli kyse A-Katsastus-konsernin Suomen toimintojen kokonaisvaltaisesta toimintamallin muutoksesta. Neuvottelujen tuloksena operatiiviset toiminnot organisoidaan uudelleen ja rekisteröintipalvelut keskitetään vuoden loppuun mennessä 110 asemalle. Päätökset eivät vaikuta katsastuspalveluita tarjoavien toimipisteiden lukumäärään, joka säilyy ennallaan ollen 180.

Neuvotteluiden piirissä oli 970 konsernin Suomen työntekijää ja yt-neuvottelujen lopulliset toimenpiteet kohdistuivat yhteensä 150 työntekijään. Suomen toiminnoista vähennetään 89 henkilöä, joista irtisanomisia tuotannollisin ja taloudellisin perustein 74 ja prosessin aikana sovittuja erilaisia eläkejärjestelyjä 15 henkilön kohdalla. Tämän lisäksi työtehtävien osa-aikaistaminen toteutuu 20 henkilön kohdalla ja muita työtehtävä- ja sopimusmuutoksia tuli 56 henkilölle.

”On hyvä asia, että neuvotteluissa löydettiin yhdessä henkilöstön kanssa oikeanlaisia ratkaisuja, joilla Suomen toimintojen kustannusrakennetta saadaan sopeutettua vastaamaan paremmin markkinatilanteeseen. Samalla irtisanottavien määrää kuitenkin saatiin pienennettyä alkuperäisistä suunnitelmista”, toteaa A-Katsastus Groupin toimitusjohtaja Kari Kivikoski.