Ajokorttien kaksoiskappaleiden voimassaoloaikaan muutoksia

14235313734_173ddc26d9_z

Kuva: Liikenneturva / Ville Heinonen

Ennen vuotta 2013 myönnettyjen pitkäaikaisten ajokorttien kaksoiskappaleiden voimassaoloaika lyhenee. Kaksoiskappaleet annetaan jatkossa ajokorttilaissa säädetyksi määräajaksi, joten uusi voimassaoloaika poikkeaa alkuperäisen ajokortin voimassaoloajasta.

Hallitus esitti ajokorttilain muutoksen vahvistamista 19. toukokuuta. Laki tulee voimaan 1. marraskuuta.

Ajokortin kaksoiskappaletta tai korvaavaa korttia on haettava esimerkiksi silloin, kun haltijan nimi on muuttunut, tai kun kortti on varastettu, kadonnut tai tuhoutunut.

EU:n ajokorttidirektiivin mukaiset 15 ja viiden vuoden määräajat tulivat voimaan Suomessa 19.1.2013. Henkilöautokortit myönnetään 15 vuodeksi, ja kuorma- ja linja-autokortit viideksi vuodeksi kerrallaan. Henkilön täytettyä 70 vuotta voimassaoloajat ovat viisi tai kaksi vuotta ajokorttiluokasta riippuen.

Ennen vuotta 2013 ajokortit myönnettiin olemaan voimassa siihen saakka, kun ajokortin haltija täyttää 70 vuotta. Nämä ajokortit ja niiden perusteella annetut kaksoiskappaleet ovat voimassa ajokorttiin merkittyyn viimeiseen voimassaolopäivään, mutta kuitenkin enintään 18.1.2033 saakka. Kyseinen päivämäärä on EU:n antama ajankohta, jolloin kaikkien jäsenmaissa käytössä olevien tai myönnettävien ajokorttien on täytettävä kaikki direktiivin vaatimukset.

Ajokortin uusimiskerrat lisääntyvät kun direktiivin mukaisia voimassaoloaikoja aletaan soveltaa niihin kaksoiskappaleisiin ja muihin korvaaviin ajokortteihin, jotka myönnetään aiempien säännösten mukaisten pitkäaikaisten korttien perusteella. Erityisesti näin voi tapahtua raskaan kaluston kuljettamiseen oikeuttavien korttien kohdalla, koska niiden määräaika on vain viisi vuotta.

Ajokorttilain muutos perustuu EU:n ajokorttisäännösten toimeenpanoon Suomessa. EU:n komission mukaan Suomen nykykäytäntö ei täytä direktiivin vaatimuksia. Komissio on nostanut kanteen Suomea vastaan Euroopan tuomioistuimessa, koska muutoksia ei ole toteutettu komission asettamassa määräajassa.