Ajokorttien myöntäminen Trafin tehtäväksi

Ajokorttien ja eräiden lupien myöntäminen esitetään siirrettäväksi poliisilta Liikenteen turvallisuusvirastolle Trafille vuoden 2016 alusta lähtien.

Hallitus antoi asiasta lakiesityksen 4. joulukuuta 2014.

Hallitus esittää, että poliisin sijaan Trafi myöntäisi ajokorttiluvat ja ajokortit, opetusluvat, moottoripyörän harjoitusluvat, liikenneopettajaluvat, taksinkuljettajien ajoluvat ja vammaisten pysäköintiluvat. Erillisestä lyhytaikaisesta ajokortista luovuttaisiin kokonaan.

Poliisilla säilytettäisiin edelleen ajokieltoon määrääminen, ajokortinhaltijan ajoterveyden ja ajotaidon valvonta sekä lupien peruuttaminen.

Lakiesityksen taustalla on poliisin linjaus siitä, ette lupien myöntäminen kuulu poliisin ydintehtäviin. Tehtävien hoito järjestettäisiin niin, että ajokortin hankinta olisi nykyistä joustavampaa ja kaikki asiaan liittyvä byrokratia hoituisi yhdellä luukulla.

Trafilla ei ole alueorganisaatiota, joten se hoitaisi lupatehtävät käyttämällä palveluntuottajia. Nämä ottaisivat vastaan hakemuksia, veisivät asiakirjat rekisteriin ja toimisivat muutenkin asiakaspalvelussa.

Esitykseen sisältyy myös ehdotus siitä, että ajoterveyttä koskevien normien antaminen siirrettäisiin sosiaali- ja terveysministeriöltä Trafille. Tätä perustellaan sillä, että normien ja ohjeistusten antaminen keskitettäisiin yhdelle viranomaistaholle. Trafi hoitaa jo entuudestaan vastaavia tehtäviä, jotka koskevat kaikkia liikennemuotoja.