Holtittoman riskinoton aiheuttamat liikennekuolemat vähenivät

2015-12-28 12_44_10-86f73b79-5299-4f56-9706-e9d2ca5fc39d.pdf - Nitro Reader 3

Holtittomasta riskien ottamisesta johtuneiden kuolinonnettomuuksien määrä oli vuonna 2014 poikkeuksellisen alhainen. Tapauksia, joissa yhdistyvät alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen, ylinopeus sekä turvavöiden käytön laiminlyönti oli kolmannes edellisvuotta vähemmän.

– Vuoden 2014 tilastot osoittavat, että kuljettavat voivat itse vaikuttaa liikennekuolemiin merkittävästi. Turvavöiden käyttäminen ja päihtyneenä ajamisen välttäminen pelastaisivat vuosittain kymmeniä henkiä. Onneksi tässä on menty parempaan suuntaan, toteaa yhteyspäällikkö Tapio Koisaari Liikennevakuutuskeskuksesta.

Alkoholionnettomuuksien osuus kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista oli 17 prosenttia vuonna 2014. Osuus laski edeltävästä vuodesta 11 prosenttia. Sen sijaan huumeiden vaikutuksen alaisena aiheutetut onnettomuudet nousivat kuudesta prosentista yhdeksään prosenttiin.

Kuolemaan johtaneita moottoriliikenteen onnettomuuksia 17 prosenttia vähemmän

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat vuonna 2014 yhteensä 221 kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Moottoriliikenteessä kuoli viime vuonna 183 henkilöä. Onnettomuudet vähenivät 17 prosenttia.

Myönteinen kehitys näkyi erityisesti moottoriajoneuvojen yhteenajo-onnettomuuksien vähenemisenä. Henkilö- ja pakettiautojen aiheuttamia yhteenajoja sattui viime vuonna 26 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013. Lisäksi ajoneuvojen käsittelyvirheistä johtuneiden onnettomuuksien osuus putosi edeltäneestä vuodesta 38 prosentista 20 prosenttiin.

Liikenneonnettomuuksien vähentyminen edellä mainituissa ryhmissä näkyi toisaalta sairaskohtauksesta johtuneiden sekä tarkoituksellisesti aiheutettujen onnettomuuksien osuuden nousemisena (yhteensä 38 prosenttia).

– Sairaskohtauksista johtuvat kuolemaan johtavat liikenneonnettomuudet ovat hitaassa kasvussa. Tilanteen kehittymistä on syytä tarkkailla ja selvittää mahdollisia toimenpiteitä ajoterveyden parantamiseksi, painottaa liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari.

Jalankulkijoita ja pyöräilijöitä menehtyi liikenteessä viime vuonna 59, eli kaksi henkeä keskimääräistä enemmän. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osalta kokonaistilanne kääntyy hitaasti huonompaan suuntaan.

– Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantamiseen ei ole oikoteitä, mutta jokainen voi tehdä osansa. Moottoriajoneuvojen kuljettajien on tärkeää tunnistaa, että vuosittain noin 70 prosenttia kevyen liikenteen osallisten yliajoista johtuu huomiovirheistä, joten tarkkaavaisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olisi hyödyllistä tutustua liikennesääntöihin ja noudattaa niitä yhä paremmin. Yhteiskunnan tehtävänä on puolestaan kevyen liikenteen infrastruktuurin, kuten pyöräkaistojen, parantaminen, Koisaari sanoo.

VALT_Vuosiraportti_2014.pdf