Kaikki tieliikenteen henkilöluvat poliisilta Trafille 1.1.2016 alkaen – asiakkaita palvelee Ajovarma

Trafi myöntää 1.1.2016 alkaen kaikki tieliikenteen henkilöluvat. Asiakkaita lupa-asioissa palvelee Ajovarma Oy:n palvelupisteet. Ajovarma ottaa vastaan ajokortti- ja muut hakemukset, luovuttaa tarvittavat luvat ja neuvoo ajokorttiasioihin liittyvissä kysymyksissä.

”Asiakkaan näkökulmasta muutoksessa on kyse siitä, että kaikissa ajokortteihin ja muihin tieliikenteen henkilölupiin liittyvissä asioissa asioidaan vuodenvaihteen jälkeen Ajovarman eikä enää poliisin asiointipisteissä”, sanoo osastopäällikkö Kimmo Pylväs Trafista.

Ajokortin saamiseen ei ole tulossa muutoksia eli vaadittavan opetuksen voi suorittaa edelleen joko autokoulussa tai opetusluvalla. Sen sijaan opetuslupaa ja moottoripyörän harjoituslupaa haetaan vuodenvaihteen jälkeen Trafin palveluntuottajan Ajovarman palvelupisteestä. Opetuslupakortti postitetaan jatkossa asiakkaalle kotiin ja moottoripyörän harjoitusluvan saa heti mukaansa Ajovarman palvelupisteestä.

Opetusluvan, moottoripyörän harjoitusluvan ja ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksiin ei tule muutoksia nykyiseen verrattuna.

Vuoden 2015 loppuun asti luvat myöntää poliisi. ”Ajokielloista päättäminen, lupien peruminen ja ajoterveyden valvonta säilyy edelleen poliisin tehtävänä eikä siihen ole tulossa muutoksia”, kertoo lupahallintopäällikkö Minna Gråsten Poliisihallituksesta.

Muuttuiko nimi tai katosiko ajokortti? Uusi tilataan Ajovarman palvelupisteessä

Jos henkilön nimi muuttuu, ajokortti katoaa, kortissa oleviin erityisehtoihin tulee muutoksia tai jos henkilö haluaa esim. luopua ajo-oikeusluokasta, haetaan uutta ajokorttia 1.1.2016 alkaen Ajovarman palvelupisteestä.

”Kehitämme Trafin sähköisiä asiointipalveluja ja tavoitteenamme on, että jo alkuvuodesta asiakas voi tilata kadonneen, tuhoutuneen, rikkoutuneen tai anastetun ajokortin tilalle uuden ajokortin myös Trafin sähköisen asiointipalvelun kautta. Tarkempi aikataulu selviää vuodenvaihteen jälkeen”, kertoo Pylväs.

Myös taksinkuljettajan ajolupa ja vammaisen pysäköintilupa siirtyvät Trafille

Taksinkuljettajan ajolupahakemukset jätetään Ajovarman palvelupisteeseen vuoden 2016 alusta alkaen. Päätös ajoluvan saamisesta tehdään Trafissa. Sen sijaan taksinkuljettajan ajoluvan peruuttamisesta vastaa myös tulevaisuudessa poliisi.

Myös vammaisen pysäköintilupaa haetaan vuodenvaihteen jälkeen Ajovarman palvelupisteestä. Pysäköintilupa postitetaan asiakkaalle kotiin. ”Pysäköintilupaa voi heti vuodenvaihteen jälkeen hakea myös sähköisesti Trafin sähköisessä asiointipalvelussa”, kertoo Pylväs.

Lisätietoja

Tietoa kaikista siirtyvistä henkilöluvista www.trafi.fi/poliisiltameille

Ajovarman palvelupisteet http://www.ajovarma.fi/lupapalvelut