Koululaisen toive: ”Aikuinen katsois koko ajan tietä, ei katsois yhtään puhelimeen”

u052u93455qaqsgcccpy

If kysyi alakouluikäisiltä lapsilta, millaisia terveisiä he haluaisivat lähettää aikuisille ratin taakse. Lapsilla oli asiaa yli 200 toiveen verran, ja viestien sanoma on selvä: aja hiljaa ja pidä katse puhelimen sijaan tiessä.

Kun lapset saavat antaa aikuisille palautetta, heillä on paljon sanottavaa. If sai yhteensä 212 toivetta 7–12-vuotiailta lapsilta aikuisten liikennekäyttäytymiseen liittyen. Toiveet olivat yllättävän samankaltaisia.

– Lapset toivoivat selvästi useimmin, että aikuiset hiljentäisivät vauhtia liikenteessä. Toiseksi useimmin toistui toive, että aikuiset malttaisivat irrottaa katseen puhelimesta ajaessaan. Lisäksi lasten huomiointi liikenteessä nousi esille monissa vastauksissa, viestintäjohtaja Ainomaija Pippuri Ifistä kertoo.

Ifin teettämästä kyselytutkimuksesta* selviää, että huomio kohdistuu ajaessa yllättävän usein puhelimeen. Yhdeksän kymmenestä alakouluikäisestä lapsesta on huomanut aikuisten käyttävän puhelinta ajaessaan ainakin joskus. Joka neljännen mielestä aikuiset käyttävät puhelinta ajon aikana usein.

Lapsilla on selkeä mielipide puhelimen käytöstä liikenteessä. Vain neljän prosentin mielestä on hyväksyttävää käyttää puhelinta auton ratissa.


Puhelin nappaa myös 10
12-vuotiaiden huomion liikenteessä

Aikuisten ohella myös isommat lapset näyttävät omaksuneen puhelimen käytön liikenteessä. 10–12-vuotiaista lapsista joka kuudes (14 %) käyttää puhelinta koulumatkalla sosiaaliseen mediaan, viestittelyyn tai pelaamiseen.

7–9-vuotiaista näin tekee alle joka kymmenes (8%). 10–12-vuotiaista reilu kuudennes (17 %) kuuntelee musiikkia puhelimesta koulumatkalla, 7–9-vuotiaista musiikkia kuuntelee niin ikään alle joka kymmenes (8%).

Kyselytutkimuksen mukaan suurin osa lapsista kulkee koulumatkat jalan tai polkupyörällä. Joka viides kulkee matkat ainakin toisinaan vanhempiensa auton kyydissä. Lapset kulkevat koulumatkat yleensä kavereiden kanssa tai yksin. Joka kuudes jalan tai pyörällä kulkeva saa aikuisen seurakseen koulumatkalle.

Melkein kaikille on opetettu turvallinen reitti kouluun, ja lähes kaikki kulkevat koulumatkansa yleensä turvallisinta reittiä. Kaverit ja vaihtelunhalu saavat lapset toisinaan poikkemaan sovitulta reitiltä.

If jakaa elokuussa jo yhdennettätoista vuotta koulutiensä aloittaville ekaluokkalaisille lippalakit, joiden avulla pienet koululaiset näkyvät liikenteessä paremmin. Kirkkaankeltaisia lippalakkeja koristaa Vallila Interiorin Havu-kuosi. Keltanokka-kampanja tukee Opetushallituksen Liikenneturvallisuusviikkoa.

* Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 265 alakouluikäistä eli 7–12-vuotiasta lasta touko-kesäkuussa 2016. Kysely teetettiin sähköisesti, ja lapset osallistuivat kyselyyn halutessaan vanhempiensa avustuksella. Ifin teettämän kyselyn toteutti YouGov Finland.

Lasten toiveita aikuisille liikenteeseen liittyen:

”Aikuiset hidastaisivat kohdattaessa ja antaisivat kulkea rauhassa yli suojatien”

”Aja hiljaisempaa, älä hosu”

”Aja hiljempaa ja varovaisemmin”

”Ajaisivat hiljempaa ja eivät käyttäisi kännykkää ajaessa”

”Ajaisivat hiljempaa ainakin siellä missä on lapsia”

”Ajaisivat hitaammin ja antaisivat paremmin suojatiellä mennä”

”Ajaisivat vain autoa”

”Ajakaa hiljempaa!”

”Ei puhelinta eikä hurjastelua”

”Ei saa suuttua kun ajaa autoa”

”Ei saata lapsia kouluun autoille kielletylle alueelle”

”Eivät ajaisi niin kovaa koulun lähellä, heillä ei olisi niin kiire”

”Ettei aina olisi niin kiire”

”Hiljempaa ajaminen, pienempien huomioiminen”

”Eivät aja puhelin kädessä eivätkä liian lujaa”

”Katsoo koko ajan tietä, ei katso yhtään puhelimeen”

”Kiltempiä”

”Olisivat yhtä valppaita kuin haluavat minun olevan”

”Ottaisivat lapset paremmin huomioon”

”Suojatien kohdalla ei hujastelua eikä pysähtyneen auton ohittelua”

”Varovaisuutta”