Kuusakoski jatkaa Rengaskierrätyksen operaattorina

sopimuskumppanit-

Kuvassa: Kuusakoski Oy:n toimitusjohtaja Atte Kekkonen ja Suomen Rengaskierrätys Oy:n toimitusjohtaja Risto Tuominen tähtäävät uudella sopimuskaudella innovatiivisten hyötykäyttöratkaisujen kehittämiseen.

Jättihaaste uusien hyötykäyttöratkaisujen kehittämiseksi

Suomen Rengaskierrätys Oy on valinnut kierrätysjärjestelmänsä operaattoriksi Kuusakoski Oy:n 1.1.2016 alkavalle sopimuskaudelle. Jatkosopimus on kestoltaan viisi vuotta ja sisältää option kahdesta lisävuodesta. Yhteistyö kattaa käytöstä poistettujen renkaiden keräyksen, käsittelyn ja hyödyntämisen. Suurimmat haasteet liittyvät jatkossa uusien hyötykäyttöratkaisujen kehittämiseen.

Renkaiden tuottajille, vastaanottopisteille ja kuluttajille jatkosopimuksesta ei aiheudu merkittäviä muutoksia. Sen sijaan renkaiden hyötykäytön osalta edessä on mittavia haasteita, kun lainsäädäntö rajoittaa renkaiden käyttöä kaatopaikkojen rakenteissa ensi vuoden alusta alkaen. Kaatopaikkarakenteiden tilalle renkaille on kehitettävä korvaavaa hyötykäyttöä vuosittain jopa 30 000 tonnin edestä.

Suomen Rengaskierrätys Oy:n toimitusjohtaja Risto Tuominen suhtautuu haasteen ratkaisemiseen luottavaisesti. ”Päädyimme jatkamaan yhteistyötä Kuusakosken kanssa kokonaistaloudellisen arvioinnin pohjalta. Heidän esittämänsä hyötykäyttösuunnitelmat perustuvat asiakkaiden todellisiin tarpeisiin ja realistisiin tavoitteisiin. Emme kuvittele löytävämme kaiken nielevää mustaa aukkoa”, Tuominen tokaisee.

renkaankasittely-300dpi

Innovatiivista jalostamista ja hyödyntämistä

Kuusakoski Oy on sitoutunut pitkäjänteiseen kehitystyöhön, jotta vähintään 95 prosentin hyödyntämisaste saavutetaan renkaiden kierrätyksessä jatkossakin. ”Uusi sopimus antaa meille mahdollisuuden varautua tulevaisuuden haasteisiin. Tavoitteena on hyödyntää renkaiden potentiaali raaka-aineena täysimääräisesti. Rengaskumin jalostaminen teollisuuden tarpeisiin vaatii laaja-alaista tutkimus- ja kehitystyötä, innovatiivista ajattelutapaa ja investointeja”, Kuusakosken toimitusjohtaja Atte Kekkonen valottaa.

Rengasmateriaalin keveys, joustavuus sekä eristys- ja läpäisykyky tarjoavat selkeitä etuja vaihtoehtoisiin materiaaleihin verrattuna. Renkaista prosessoidulla jauheella, granulaatilla, rouheella ja leikkeellä on paljon potentiaalisia käyttömahdollisuuksia esimerkiksi urheilu- ja ratsastuskentillä. Rengasrouheen soveltuvuutta muun muassa vesien puhdistukseen testataan parhaillaan useissa eri kokeiluhankkeissa.

Koko maan kattava kierrätysjärjestelmä

Suomen Rengaskierrätys Oy on tuottajavastuuseen perustuvan kierrätyksen edelläkävijä. Kierrätysjärjestelmän piiriin kuuluu tällä hetkellä noin 280 tuottajaa ja 2 900 renkaiden vastaanottopistettä. Käytöstä poistettuja renkaita kerätään talteen ja hyödynnetään vuosittain noin 50 000 tonnia. Renkaita käytetään uudelleen sellaisenaan tai pinnoitettuna, kierrätetään materiaalina tai hyödynnetään energiana jätehierarkian mukaisesti.

Renkaiden kierrätys rahoitetaan kierrätysmaksuilla, jotka kerätään viime kädessä kuluttajilta uusien renkaiden hankinnan yhteydessä. Vanhat renkaat voi palauttaa maksutta kierrätettäväksi mihin tahansa renkaita myyvään liikkeeseen. Renkaiden kuluttajalla ei ole kierrätysvelvoitetta, mutta vastuullinen kuluttaja huolehtii renkaistaan turvallisuutta ja ympäristöä ajatellen.