Maastotyöt ovat alkaneet E18 Hamina–Vaalimaa -moottoritien alueella

10856674_414232468740011_6552198787896149413_o

Liikennevirasto tekee rakentamista valmistelevia töitä maastossa E18 Hamina–Vaalimaa -hankkeen alueella. Valmisteleviin töihin kuuluu muun muassa puuston poistaminen. Tammikuussa alkanut työvaihe jatkuu alkukesään.

Maanomistajilta lunastetulla tiealueella poistetaan puustoa uuden moottoritien tieltä. Metsänhoitoyhdistys Kaakko kaataa puita sekä huolehtii alueen raivauksesta ja hakkuujätteiden kuljettamisesta pois. Töitä metsässä paiskii viidestä seitsemään henkilöä.

Moottoritie Haminan ja Vaalimaan välille rakennetaan nykyisen valtatie 7:n pohjoispuolelle. Tieosuus on viimeinen osa E18 -moottoritietä, joka kulkee Suomen halki Turusta itärajalle. Rakentamisen on suunniteltu alkavan ensi kesänä.

Tällä hetkellä Liikennevirasto kilpailuttaa hankkeelle palveluntuottajaa. Elinkaarimallilla toteutettavan hankkeen tarjouskilpailussa on ollut mukana kolme tarjoajaa: Konsortio MY, Projektiyhtiö Destia–Lemminkäinen ja Tieyhtiö HAVA. Parhaan tarjoajan kanssa allekirjoitetaan 20 vuoden pituinen palvelusopimus. Palveluntuottaja vastaa hankkeen rahoituksesta sekä suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

E18 Hamina–Vaalimaa -moottoritie on arvoltaan lähivuosien suurimpia väylähankkeita. Uuden tien avulla liikenteen turvallisuus ja sujuvuus paranevat. Hankkeen etenemistä voi seurata nyt myös Facebookissa.

www.liikennevirasto.fi/e18vaalimaa

www.facebook.com/e18vaalimaa