MICHELIN Ultraflex Technology kymmenen vuotta

bd32c94ffd0077e6_800x800ar

Michelinin matalapainerenkailla jo kymmenen vuotta parempia satoja ja vähemmän maapohjavaurioita maanviljelyssä.

Ensimmäinen patentoituun MICHELIN Ultraflex Technology -rengasrunkoon perustuva maatalousrengas tuli markkinoille vuonna 2004. Siitä tuli läpimurto, joka tänäänkin tuo vastauksen maanviljelyn kaksitahoiseen haasteeseen: tuottavuuden parantamiseksi on kehitettävä jatkuvasti tehokkaampia maatalouskoneita samalla, kun maapohjan tiivistymistä suuritehoisten koneiden alla on vältettävä. Ultraflex-runkotekniikka varjelee maapohjaa, sillä se sallii työskentelyn jopa 40 prosenttia matalammalla rengaspaineella kuin perinteisissä radiaalirakenteisissa maatalousrenkaissa. MICHELIN Ultraflex Technology -renkaiden tarjonta kattaa nykyisellään sekä IF-, VF- että YieldBib VF -standardi-renkaat maatalouskoneisiin.

MICHELIN Ultraflex-sarjan renkaita on saatavissa viljelysyklin kaikissa vaiheissa käytettäviin koneisiin, myös silloin, kun maapohja ja versova vilja ovat haavoittuvimmillaan.

 • traktoreihin: MICHELIN XeoBib, AxioBib ja YieldBib
 • leikkuupuimureihin: MICHELIN CerexBib
 • riviviljelyyn ja ruiskutuskoneisiin: MICHELIN SprayBib
 • perävaunuihin: MICHELIN CargoXBib

MICHELIN Ultraflex-renkaan toimintalogiikka on selkeä:
Matala rengaspaine è suuri maakosketusala è vähemmän maapohjan tiivistymistä è parempi sato è parempi tuottavuus

Maatalouden tutkimukseen erikoistuneen, brittiläisen Harper Adams yliopiston toukokuussa 2014 julkaistun tutkimuksen[1] mukaan sadon tuottavuus paranee vuodessa noin 4 prosenttia MICHELIN Ultraflex -renkailla. Tähän perustuen voidaan laskea, että MICHELIN Ultraflex-renkaisiin sijoitettu raha voi antaa 24 prosentin tuoton vähentyneen maan tiivistymisen seurauksena parantuneen sadon ansiosta. Ultraflex-runkorakenteen etuna on paitsi matala rengaspaine, myös renkaan suurempi kantavuus nopeassakin ajossa sekä parempi vetokyky, jotka kaikki parantavat työn tehokkuutta ja tuottavuutta.

Viljelyelinkeinon tuottavuuden parantaminen edellyttää, että peltoala hyödynnetään mahdollisimman laajasti. Maan tiivistymisen estäminen onkin tärkeimpiä keinoja pitää maaperä viljelykelpoisena. Peltojen pinta-alasta vuosittain vähintään 45 ja usein jopa 90 prosenttia on maatalouskoneiden työskentelyalaa (Kroulik et al., 2009). Harper Adams yliopiston tutkimuksessa arvioidaan, että maan tiivistymisen kustannukset nousevat yli miljardiin euroon vuodessa. Luku osoittaa selkeästi, millaisen haasteen tämä ongelma maanviljelylle asettaa.

MICHELIN Ultraflex Technology -runkorakenteen kehitys
1970-luvun lopulla Michelin toi markkinoille ensimmäisen radiaalirakenteisen MICHELIN Bib X -maatalousrenkaan. Maatalouden tehokkuusvaatimukset olivat kovassa kasvussa, ja 80-luvulla Suomessakin yleistyivät tehokkaat, nelivetoiset traktorit. Tehokkaampien koneiden mukana kasvoi kuitenkin sadon määrään ja laatuun vaikuttava maapohjan tiivistymisen ongelma. Michelinillä ongelma oli tiedostettu varhain, ja ensimmäinen matalapainerengas MICHELIN XM 108 kasvoi myyntimenestykseksi: se oli 25 prosenttia edeltäjäänsä leveämpi, mutta asennettavissa entisen tyyppiselle vanteelle. Sen työskentelypaine oli ennätyksellisen matala 1,2 baria. Kehitystyön jatkuminen mahdollisti kuitenkin vielä matalammalla, alle 1 barin paineella ajettavan ”HSLP” -prototyyppirenkaan. Nimi tuli sanoista High Speed Low Pressure (suuri nopeus matala paine).

Tavoitteena oli tuoda markkinoille traktorinrengas, jolla voitaisiin ajaa jopa 65 km/h nopeudella maantiellä, joka parantaisi työskentelytehoa ja -turvallisuutta, ja jonka työskentelypaine pellolla olisi vain 0,8 baria. Renkaan prototyypillä tehdyissä testeissä saatiin toistuvasti samat tulokset: maakosketusala oli 20 prosenttia suurempi kuin edeltäjällä, pito ja ajovakaus erittäin hyvät, erinomainen ajomukavuus, parempi kulutuskestävyys ja 25 prosenttia pidempi käyttöikä. Suuremman maakosketusalan ansiosta renkaan vetokykykin parani.

HSPL-rengas osoittautuikin läpimurroksi. Parempi vetokyky vähensi luistoa, minkä vuoksi ajoura jäi matalammaksi, mikä puolestaan vähensi maan tiivistymistä, alensi polttoaineenkulutusta ja lisäsi kulutuskestävyyttä. Seurauksena oli sadon ja tuottavuuden parantuminen. Kaikki perustui uuteen, perinpohjin käytännön kokeissa testattuun runkorakenteeseen.

MICHELIN Ultraflex Technologylle patentti ja MICHELIN XeoBib markkinoille
Kun HSLP-prototyypillä tehdyt kokeet olivat varmistaneet tuotekehitystavoitteen saavuttamisen, uusi runkorakenne patentoitiin ja päästiin aloittamaan sarjavalmistus. Uusi rengas, MICHELIN XeoBib, esiteltiin kaikissa suurimmissa maatalousnäyttelyissä talven 2003/2004 aikana.

Ensimmäiset kaksi rengaskokoa oli tarkoitettu traktoreihin, joiden teho oli noin 130 hv, eturengas VF 520/60 R28 ja takarengas VF 650/60 R38. Ne korvasivat siihen aikaan vakiorenkaina käytetyt koot 480/65 R28 ja 600/65 R38.

Perinteiseen 65-sarjan renkaaseen nähden MICHELIN XeoBib -renkaan suorituskyky oli jo aivan toista luokkaa:

 • XeoBib renkaassa voitiin käyttää 0,9 barin painetta 3 650 kilon kuormalla, kun 65-sarjan vakiorengas vaati 1,4 baria
 • Maakosketusala oli 24 prosenttia suurempi kuin vakiorenkaalla
 • XeoBib-renkaan ajouran syvyys oli vain 21 mm, kun vakiorenkaalla se oli 46 mm – siis reilusti yli puolet syvempi
 • Pehmeällä alustalla XeoBib-renkaan vierintävastus oli 20 prosenttia vähäisempi kuin vakiorenkaalla
 • Renkaalla ajettaessa luistossa sen vetokyky oli 7 prosenttia parempi kuin vakiorenkaan vastaavassa tilanteessa

Taulukosta voi nähdä miten MICHELIN Ultraflex Technology toimii eri nopeuksilla 3 300 kilon kuormalla.

30 km/h 40 km/h 50 km/h 65 km/h
65-sarjan vakiorengas 1.1-1.2 1.2-1.3 1.3-1.6 1.4
MICHELIN XeoBib 0.8 0.8 0.8 0.8

MICHELIN XeoBib sai täyden tunnustuksen maatalousteollisuudelta, kun sille vuonna 2003 myönnettiin innovaatioiden kultamitali Euroopan suurimmassa maatalouskonenäyttelyssä Agri Technica -messuilla Saksan Hanoverissa. Tuomariston kommentti oli, että ”MICHELIN XeoBib antaa vastauksen haasteeseen, jota maatalousalan asiantuntijat eivät tähän mennessä pitäneet mahdollisena voittaa.”

Agri Technican kultamitali oli sikälikin merkittävä tunnustus, että se oli ensimmäinen kerta messujen historiassa kun korkein tunnustus annettiin renkaalle.

Tämä kunniamerkki oli kuitenkin vasta ensimmäinen MICHELIN XeoBib -renkaan mitalikokoelmaan:

 • EIMA-messuilla Italian Bolognassa se sai vuonna 2003 ensimmäisen palkinnon teknisten innovaatioiden sarjassa
 • Alankomaiden Zuidlarenin maatalousmessuilla joulukuussa 2003 MICHELIN XeoBib sai PHB-kunniamerkin ”vallankumouksellisesta” merkityksestään maanviljelykselle.
 • helmikuussa 2004 rengas sai vielä ”Kultaisen Tähkän” (Epi d’Or -kultamitali) Belgian Agri Bex -messuilla

MICHELIN XeoBib oli avannut tien menestystarinalle, joka on jatkunut ja laajentunut:
2006: MICHELIN AxioBib IF 710/85 R38 oli ensimmäinen traktorinrengas, jonka halkaisija oli 2,15 metriä
2010: MICHELIN SprayBib VF 380/90 R46, ensimmäinen erikoisesti itsekulkeviin ruiskutuskoneisiin kehitetty Ultraflex-rengas
2011: MICHELIN CerexBib IF 800/70 R32 CFO, ensimmäinen leikkuupuimureihin kehitetty Ultraflex-rengas
2012: MICHELIN YieldBib VF 480/80 R50, ensimmäinen VF-luokan maatalousrengas Pohjois-Amerikan markkinoille
2013: Michelin esitteli MICHELIN AxioBib IF 900/65 R46 -renkaan, maailman suurimman traktorinrenkaan
2014: tuli markkinoille MICHELIN CargoXBib High Flotation, ensimmäinen perävaunuihin kehitetty Ultraflex-rengas; MICHELIN Ultraflex Technology kattaakin nyt täydellisen sarjan maatalousrenkaita, jotka soveltuvat kasvukauden jokaiseen vaiheeseen kylvöstä korjuuseen.

MICHELIN Ultraflex technology antaa rengasinvestoinnille parhaan tuoton
Harper Adams yliopiston tutkijaryhmä Isossa-Britanniassa on tutkinut tuottavuuden kasvua joukolla vehnäpeltoja. Tutkimuksessa käytettiin maatalouskoneita, joista osa oli varustettu MICHELIN Ultraflex -runkorakenteen omaavilla renkailla ja osa tavanomaisilla radiaalirenkailla. Tutkimuksia jatketaan tulevaisuudessa myös muun tyyppisillä pelloilla.

Harper Adamsin tutkijaryhmä totesi, että Michelin-renkaita käytettäessä pellon tuottavuus parani neljällä prosentilla vuodessa. Luvuiksi muuntaen: jos satoa saadaan 8 tonnia hehtaaria kohden, ja vehnän hinta on 200 euroa tonnilta, tuottavuuden kasvu olisi 64 euroa hehtaaria kohden vuodessa. Jos vielä lasketaan, että MICHELIN Ultraflex -renkaiden asentaminen merkitsee 1,20 euron lisäinvestointia hehtaaria ja traktoria kohden (ja lisäksi 1,00 euro hehtaaria ja puimuria kohden sekä 0,50 euroa hehtaaria ja perävaunua kohden), saadaan renkaisiin sijoitetulle pääomalle tässä esimerkissä tuottoa yli 24 prosenttia.

MICHELIN Ultraflex-renkaat ovat viljelytilalle markkinoiden paras investointi sadon parantamiseen ja maapohjan varjeluun.

Maapohjan tiivistyminen paineen alla
Painetta syntyy, kun tiettyyn pintaan kohdistuu voimaa. Maatalouskoneen paino kohdistaa maapohjaan painetta renkaiden maakosketusalalla. Tutkimukset osoittavat, että maapohja alkaa tiivistyä jo silloin, kun siihen kohdistuva paine on yli 1 barin suuruinen. Maapohjan rakenne ja sen kemiallinen koostumus muuttuvat sen tiivistyessä. Luonnollinen huokoisuus muuttuu tiivisti pakkaantuneeksi maa-ainekseksi, johon syntyy ilmaa ja vettä imeviä isompia onkaloita. Onkaloiden täyttyessä maa-aines liikkuu ja vaurioittaa kasvuston juuria estämällä ravinnon normaalin kulkeutumisen. Pahasti tiivistynyt maapohja vähentää tuottavuutta jopa 30 – 40 prosenttia.

Miten vähentää maapohjaan kohdistuvaa painetta?
Yksinkertaisin ratkaisu olisi renkaan koon kasvattaminen. Kymmenisen vuotta sitten maatalousrenkaassa käytettävä paine oli 1,6 baria. Kun renkaan volyymi kaksinkertaistettiin, se pystyi työskentelemään vain 0,8 barin paineella kantaen silti saman kuorman. Tästä seurasi kuitenkin koko joukko uusia ongelmia: suurikokoiset renkaat, kasvaneet kustannukset, mahdollisesti lakimuutoksia, hankala ja kallis asennus sekä itse maatalouskoneen soveltuvuus näin isoille renkaille.

Michelin perehtyi ongelmaan syvällisesti ja päätyi innovatiivisempaan ratkaisuun, nimittäin renkaan dynaamisten muodonmuutosten hyödyntämiseen. Suuren joustavuuden sallivan rakenteen käyttäminen edellytti kuitenkin, että myös renkaan ajo-ominaisuudet siirtoajossa olisivat parhaat mahdolliset, sillä siirtoajoon maanteillä kuluu tavallisesti 20 – 40 prosenttia maatalouskoneen käyttöajasta, ja siirtoajonopeus on yleensä suurin mahdollinen sallittu, jopa 65 km/h. Michelinin läpimurtoon johtanut ratkaisu on MICHELIN Ultraflex Technology.

Renkaan sivun joustoalue Ultraflex-rakenteella (vas.) ja perinteisellä rakenteella (oik.).