Motonet hankki tavarataloihinsa defibrillaattorit

s7fgvwgqrviumcxsf1sm (1)

Suomessa sairaalan ulkopuolella tapahtuu sydänpysähdyksiä n. 5000 vuodessa. Äkillinen sydäntapahtuma ja sitä seuraava sydänpysähdys on yksi yleisimmistä työikäisten kuolinsyistä Suomessa. Muualla Pohjoismaissa julkisissa kohteissa ja työpaikoilla on varauduttu sydänpysähdyksiin hankkimalla defibrillaattoreita. Nyt myös Motonetin jokaisesta 23 tavaratalosta löytyy defibrillaattorit.

‒ Sydänpysähdyksessä jokainen minuutti on ratkaiseva. Sydänpysähdyspotilaan hoitoketjun ensimmäinen lenkki on maallikko, jonka antaman peruselvytyksen on osoitettu parantavan selvästi sydänpysähdyspotilaan eloonjäämisennustetta. Defibrillaattorit löytyvät nyt tavaratalojemme kassojen läheisyydestä, ja henkilökuntaamme on koulutettu laitteen oikeaoppiseen käyttöön. He voivat auttaa pelastamaan ihmishenkiä, kuten Lohjan tavaratalossamme viime vuonna tapahtui, kertoo Motonet Oy:n toimitusjohtaja Eero Broman.

Sydänpysähdys tulee aina yllättäen

Sydänpysähdys voi tapahtua missä ja milloin tahansa, jolloin on toimittava nopeasti. Kansainväliset elvytyssuositukset asettavat tavoitteeksi alle viiden minuutin defibrillaatioviiveen sairaalan ulkopuolella tapahtuvassa sydänpysähdyksessä.

‒ Äkillisen sydänpysähdyksen ennuste on huono. Keskimäärin vain joka kymmenes ihminen selviytyy. Välittömästi aloitetulla peruselvytyksellä, johon on yhdistetty maallikon suorittama defibrillointi, voidaan ennustetta parantaa merkittävästi, sanoo Suomen Sydänliiton asiantuntijasairaanhoitaja Sami Kaivos.

Defibrillaattoreita enemmän saataville

Tekniikan kehittymisen myötä defibrillaattorit ovat nykyään pienikokoisia, hinnat kohtuullisia (n. 2000 euroa) ja käyttö on helppoa. Defibrillaattorin käyttökoulutus on kuitenkin suositeltavaa, ja yleensä laitetoimittajat antavat käyttökoulutuksen hankinnan yhteydessä. Defibrillaattorille ei ole keksitty hyvää suomenkielistä nimeä, mutta laitetta kutsutaan usein deffaksi.

‒ Jos työpaikan henkilökunnan keski-ikä on korkeahko, työpaikalla on paljon henkilökuntaa tai työpaikan sijainti on kauempana keskuksesta, laitteen hankinta on suositeltavaa. Maallikkokäyttöön tarkoitettuja opastavia Defibrillaattoreita pitäisi olla enemmän saatavilla tavarataloissa, työpaikoilla ja julkisissa tiloissa, toteaa Merplast Oy:n toimitusjohtaja Marko Parviainen.