Puhelimella tekstailu autoa ajaessa hälyttävästi kasvussa

8eb5f270cd461fe5_800x800ar

47 prosenttia suomalaisista autoilijoista on lähettänyt tekstiviestin autoa ajaessaan. Hälyttävin tulos on nuorilla miehillä: 80 prosenttia 18–29 -vuotiaista miespuolisista autoilijoista ilmoittaa lähettäneensä tekstiviestejä ajaessaan.

Michelin Nordicin vuosittain teettämässä SIFO-kyselytutkimuksessa [1] esitettiin kysymys “Oletteko koskaan lähettänyt tekstiviestiä samalla kun ajatte?”. Lähes puolet, 47 prosenttia kaikista 820 vastaajasta kertoi ainakin joskus lähettäneensä tekstiviestin samalla kun ajoi.

–  Tämä on tärkeä liikenneturvallisuustekijä, sillä tutkimusten mukaan tekstiviestin kirjoittaminen samalla kun ajaa autoa kasvattaa onnettomuusriskin jopa lähes kuusinkertaiseksi [2] . Erityisen huolestuttavaa on, että kun tämän tutkimuksen tuloksia verrataan Liikenneturvan kesällä 2014 Suomessa tekemään tutkimukseen2, on tekstiviestin kirjoittajien määrä kasvanut 25 prosentista lähes kaksinkertaiseksi. Michelin haluaa nyt lähettää vakavan viestin erityisesti nuorille autoilijoille: älä vaaranna henkeäsi — keskity ajamiseen ja vain siihen, sanoo Michelin Nordicin pohjoismainen tiedotuspäällikkö CarlStenson .

Tekstiviestin lähettäjinä miesten ja naisten välillä ei juuri ole eroa kaikkien vastanneiden kesken: miehistä 48 prosenttia ja naisista 45 prosenttia on lähettänyt tekstiviestin ajaessaan autoa. Ikäluokassa 30–49 -vuotiaat ovat vastaavat prosenttiluvut miehillä 67 ja naisilla 60. Vertailun vuoksi mainittakoon, että kun Michelin teetti saman kyselytutkimuksen Ruotsissa, ilmoitti kaikista vastaajista 34 prosenttia lähettäneensä tekstiviestin samalla kun ajoi autoa.

Suomessa on vuoden 2003 alusta lähtien ollut voimassa selkeä laki, jonka mukaan moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja ei saa ajon aikana käyttää matkapuhelinta siten, että pitää sitä kädessään (TLL § 24a). Tekstiviestin lähettäminen ei siis ole sallittua, ja puhelimeen puhuminenkin on sallittua vain hands-free -toiminnolla. Lain rikkomisesta seuraa yleensä rikesakko, mutta rikkomuksen vakavuudesta riippuen poliisilla on oikeus sakottaa aina yhdeksään päiväsakkoon saakka. Samalla kun tekstittely autoa ajaessa on hälyttävästi kasvussa, poliisin resurssit valvoa sitä ovat entistä heikommat. Vuonna 2011 poliisi jakoi 8 838 sakkoa puhelimen käytöstä ajon aikana, ja sen jälkeen niiden määrä on laskenut noin tuhannella vuosittain: vuonna 2014 vastaavia sakkoja annettiin 5 883 kappaletta [3] .

YK:n liikenneturvallisuushanke
Michelin tukee maailmanlaajuisesti YK:n ja WHO:n liikenneturvallisuushanketta ”Decade of Action for Road Safety 2011-2020”, jonka tavoitteena on valtioiden ja moottoriliikenteen eri toimijoiden yhteistyön kautta merkittävästi vähentää liikenteessä kuolleiden ja vammautuneiden määrää; nykyisellään näiden uhrien määrä on 1,3 miljoonaa vuodessa.

Tutustu YK:n turvallisuushankkeeseen: www.who.int/roadsafety/decade_of_action/en/


[1] SIFO, puhelinhaastattelu elokuu 2015; autoilevia vastaajia 820 henkilöä
[2] Tarkkaamattomuus tieliikenteen turvallisuusongelmana — suomalaisten käsityksiä. Liikenneturvan selvityksiä 7/2014
[3] YLE Uutiset 14.7.2015, lähde: Poliisi