Punaista päin ajaminen yhä yleistä

8c4c42ad-c0e3-431e-af75-13ce9387620d-main_image

Koululaisten koulumatkan tekevät turvallisemmaksi vastuulliset autoilijat, jotka noudattavat nopeusrajoituksia, liikennesääntöjä ja -valoja. Liikenneturvan seurantatietojen* mukaan punaista päin ajetaan noin joka seitsemäs kerta valojen vaihtuessa.

Liikenneturvan kesän alussa toteuttamassa kyselytutkimuksessa** yhdeksän kymmenestä autoilijasta ilmoittaa pitävänsä punaista päin ajamista vakavana liikennerikkomuksena. Sitä pidetään pahempana rikkomuksena kuin jopa yli 15 km/h ylinopeutta.

”Tulos on sikäli kuvaava, että ylinopeus on usein punaista päin ajamisen syynä. Ylinopeudella tai väärällä tilannenopeudella ajettaessa ajaudutaan tilanteisiin, joissa ei ennätä havainnoida liikennetilanteita ja reagoida valojen vaihtumiseen, jolloin päädytään ajamaan punaisia päin”, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Marko Nieminen toteaa.

Monissa kaupungeissa on otettu käyttöön 30 km/h nopeusrajoituksia. Alhaiset taajamanopeudet ja niiden noudattaminen antavat parasta turvaa liikenteen heikommille osapuolille. Ne sekä ennaltaehkäisevät onnettomuuksia että lieventävät näiden seurauksia. Kävellen kulkevan mahdollisuus jäädä henkiin heikkenee selvästi, jos auto törmää tähän yli 40 km/t nopeudella. Siksi lievienkin ylinopeuksien merkitys korostuu kaupunkiliikenteessä.

”Liikennevaloissa etenkin viime hetken kiihdytykset voivat johtaa pahoihin seurauksiin, jos valon kellastuessa painetaan kaasua jarrun sijaan”, Nieminen kertoo.

Lapset liikenteessä läpi vuoden

Koulujen alku on hyvä hetki jokaisen autoilevan kiinnittää entistä enemmän huomiota omaan liikennekäyttäytymiseensä. Nieminen muistuttaa, että koululaiset ovat liikkeellä ympäri vuoden.

”Nopeusrajoitusten, liikennevalojen ja suojatiesääntöjen noudattaminen ei ole kausituote, vaan me aikuiset yhdessä teemme koululaisille turvallisen koulumatkan joka päivä.”

Koulujen alun yhteydessä Liikenneturva kampanjoi suojatieturvallisuuden puolesta yhdessä autoalan järjestöjäseniensä ja poliisin kanssa. #SinäTeetSuojatien

Vinkit vanhemmille turvalliseen koulumatkaan.

Kävelevä koulubussi: lapset kävelevät kouluun yhden tai useamman aikuisen kanssa etukäteen sovituin reitein, aikatauluin ja pysäkein. Kuin kimppakyyti ilman autoa.

*Lisätietoja liikenteen seurannoista.

**Tutkimuksen toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta TNS Gallup Oy toukokuussa 2015 internetpaneeli GallupForumissa. Kaikkiaan kyselyssä haastateltiin 1005 henkilöä, joista autoilijoita oli 794 eli 79 prosenttia.