RASKAAN KALUSTON RENKAAT TALVIKUNNOSSA – Rengasvaatimuksia tiukennetaan osana tieliikennelain kokonaisuudistusta

f4b65e55-b5b2-449f-99f9-15ef4cf16b4f-main_image

Kuljetusliikkeet varustautuvat talvikauteen yleensä asianmukaisella rengastuksella.

Talvirengaspakko henkilö- ja pakettiautoille astuu voimaan joulukuun alussa. Raskaan kaluston renkaille ei ole erityisiä talvimääräyksiä, mutta kuljetusliikkeet varustautuvat talvikauteen yleensä asianmukaisella rengastuksella. Viime talvena tehdyn tienvarsitutkimuksen mukaan lähes 98 prosenttia kuorma-autojen ja perävaunujen renkaista oli urasyvyydeltään ehdotettujen vaatimusten mukaisia.

Raskaan kaluston talvikauden rengasvaatimuksia on viime vuosina tiukennettu merkittävästi Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan kaikki renkaisiin liittyvät määräykset tarkistetaan Suomessa tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä. Uudistukseen liittyvät lakiesitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskaudella 2016.

Kaikki keskeiset muutokset samalla kertaa

Rengasalan tekninen foorumi on julkaissut ehdotuksen raskaan kaluston talvikauden rengasvaatimuksiksi. Ehdotuksella tavoitellaan liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamista talvikeleillä. ”Rengasvaatimuksia pitäisi kiristää samansuuntaisesti kuin naapurimaissamme samalla kertaa kaikkien keskeisten tekijöiden osalta”, teknisen foorumin puheenjohtaja Juha Mustakangas painottaa.

9af808e1-bf78-4f0b-8bb1-1642ca16646f

Uusi 3PMSF-talvipitomerkintä auttaa valitsemaan vaativiin talvikeleihin sopivimmat renkaat.

Ehdotus koskee kuorma- ja linja-autoja sekä perävaunuja, joiden kokonaispaino on yli 3,5 tonnia. Auton vetävillä akseleilla tulisi käyttää joulu-, tammi- ja helmikuussa M+S- tai 3PMSF-merkittyjä talvirenkaita. Renkaiden urasyvyys ohjaavilla ja vetävillä akseleilla tulisi olla talvikaudella vähintään 5 mm sekä muilla akseleilla ja perävaunussa vähintään 3 mm. Uudet vaatimukset koskisivat myös Suomessa liikkuvia ulkomaisia ajoneuvoja.

Vähäisiä kustannusvaikutuksia kuljetusliikkeille

Poliisi, Autonrengasliitto ja Liikenneturva toteuttivat tienvarsitarkastuksia 12.2.-20.3.2015 eri puolilla Suomea kahdeksalla paikkakunnalla ja valtatie 21:n varrella. Tutkimuksessa tarkastettiin yhteensä 645 raskasta ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää, joista vajaat 15 prosenttia oli ulkomaille rekisteröityjä. Yksittäisiä renkaita oli kuorma-autoissa yhteensä 4 534 kappaletta ja perävaunuissa 4 502 kappaletta.

Tienvarsitarkastuksissa oli urasyvyydeltään laittomia (alle 1,6 mm) renkaita vain 0,4 prosenttia. Tarkastetuista renkaista vain 2,4 prosenttia ei täyttänyt rengasalan teknisen foorumin ehdottamia tiukempia urasyvyysvaatimuksia (vähintään 3 mm tai 5 mm pyörän sijainnin mukaan) talvikaudelle. Lisäksi joka viidennessä tapauksessa vetopyörien rengastus ei täyttänyt ehdotettua talvirengasvaatimusta.

“Tämän tutkimuksen valossa ehdotuksemme talvikauden urasyvyysvaatimuksiksi ei aiheuttaisi lisäkustannuksia raskaalle liikenteelle, koska käytössä olevat renkaat harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta täyttävät jo nyt ehdotetut vähimmäisurasyvyydet. Myös vetäville akseleille ehdotetun talvirengasvaatimuksen aiheuttama kustannusvaikutus jäisi varsin vähäiseksi”, Mustakangas arvioi.

Raskaan_kaluston_talvikauden_rengasvaatimukset.pdf