Sisu Polar kysyntä vahvassa kasvussa, alan toimintaedellytykset turvattava

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sisu Auton myynti- ja markkinointijohtaja Jani Koskinen ottaa kantaa kuorma-automarkkinoiden kokonaistilanteeseen ja alan toimintaedellytysten turvaamiseen.

Suomalainen Sisu on vahvistanut asemaansa kuorma-autojen järeimmän luokan markkinoilla. Alkuvuoden 1-7/2014 rekisteröintitilastoissa Sisu Polar oli viisiakselisten maansiirtoautojen markkinajohtaja ja tiukasti mukana yli 25 tonnin maansiirtoautojen kärkikolmikossa.

– Muutaman vuoden taantuman jälkeen Sisu on palaamassa vahvasti mukaan kuorma-autojen vaativimpiin ajotehtäviin, joissa autolta vaaditaan vahvaa runkorakennetta, suurta kantavuutta, monipuolisia vetotapavaihtoehtoja ja pitkälle vietyä tehdasvarustelua, sanoo Sisu Auton myynti-ja markkinointijohtaja Jani Koskinen.

Alkuvuosi on ollut kuorma-autokaupassa vähintäänkin haasteellinen monien muutosten ja talouden taantuman takia. Tämä näkyy Koskisen mukaan kaikilla autovalmistajilla, kun kokonaismarkkinat ovat tänä vuonna pudonneet liki 18 prosenttia. Tässä tilanteessa Koskinen toivoo koko kuljetuselinkeinon toimintaedellytyksiin nykyistä pitkäjänteisempää otetta niin valtiovallalta kuin elinkeinolta itseltään.

– Joustavasti toimiva kuorma-autoliikenne on koko yhteiskunnan kannalta elintärkeää eikä sen toimintaedellytyksiä pidä vaarantaa lyhytnäköisillä toimilla. Alan tulevaisuuden kannalta ei voi olla järkevää, jos toimintaa säätelevät epävarmuus tulevaisuudesta, äärimmilleen viety kilpailutus, alihintainen urakkahinnoittelu ja jatkuvasti lyhenevät sopimukset, Koskinen sanoo.

Kotimaisen kuljetuselinkeinon toimintaedellytysten turvaaminen on nyt entistäkin tärkeämpää, kun maailmanpolitiikan nopeat muutokset ennakoivat talouden taantuman syvenevän.

– Erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina korostuu suomalaisten yhteisen yrittämisen merkitys. Sisu Auton osalta kysymys ei ole vain Karjaan tehtaasta vaan suomalaisen ajoneuvoteollisuuden koko ketjusta, joka ulottuu alihankintaverkostosta tulevaisuuteen tähtäävän yliopistolliseen tutkimukseen ja sitä kautta autohankintoja pohtivaan yksittäiseen kuljetusyrittäjään, Koskinen kiteyttää.

Uuden Sisu Polar Euro VI malliston toimitukset alkoivat touko-kesäkuun vaihteessa ja tuotannossa on nyt koko mallisto täydessä laajuudessaan. Kiinnostus Sisua kohtaan on vahvassa nousussa, siitä kertoo Koskisen mukaan ennen kesää toteutettu koeajokiertue, jolla yli 300 asiakasta kävi ottamassa tuntumaa uuteen Sisuun.

– Palaute koeajokiertueella oli yksiselitteisen myönteinen. Vahvasti nousi esiin myös Sisun kotimaisuus ja mutkaton yhteys asiakkaan, myyjän ja tehtaan tuotesuunnittelun välillä.

Loppuvuoden osalta Koskinen uskoo Sisun vahvistavan asemaansa maansiirto- ja metsäteollisuuden kuljetuksissa erityisesti ajotehtävissä, joissa voidaan hyödyntää nykymuotoisia kokonaismassoja, mutta missä polttoainetaloudellisuus on tärkeässä roolissa. Sisun pitkälle viedyt tehdasvalmiit ratkaisut ovat tarjouskannan perusteella myös herättäneet asiakaskunnan kiinnostuksen.

– Selvä suuntaus on entistä monitoimisempiin tienhoitoautoihin siirtyminen. Uuden Polar malliston myötä Sisu pystyy tarjoamaan entistäkin monipuolisemmin tehtaalla valmiiksi varustetun monitoimiauton yhteen kuljetusalan vaativimmista ajotehtävistä.  Koskinen sanoo.