SKAL budjettiriihelle: tiestön korjausvelka maksettava

Hallitusohjelmaan on kirjattu liikenneverkon korjausvelan vähentäminen 600 miljoonalla eurolla kolmen vuoden aikana. Lisäksi ohjelmassa on raskaan liikenteen tienkäyttömaksun käyttöönotto ja sen EU-maksimin mukainen palautus ammattiliikenteelle. Suomen kilpailukyky ja vientiteollisuus hyötyvät, kun hallitus toteuttaa päätökset jämäkästi.

Satsaukset kotimaiseen maantielogistiikkaan tulevat takaisin moninkertaisina, muistuttaa SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen. Nykyisen tieverkon parannukset alentavat logistiikkakustannuksia, kun kiertoreittien käyttö, ojaan suistumiset ja ajoneuvovauriot vähenevät. Myös liikenneturvallisuus paranee. Tienkäyttömaksujen avulla myös ulkomaiset kuljetusyritykset saadaan maksamaan tiestön käytöstä. SKAL on esittänyt tiemaksujen kompensaatioon kotimaisille kuljetusyrityksille polttoaineveron palautusjärjestelmää. Kuljetusyritys voisi pyytää verovähennyksen ostamistaan polttoainelitroista helposti omassa veroilmoituksessaan.

SKAL ja maanteiden tavaraliikenteen ammattilaiset odottavat budjettiriiheltä ripeitä ja selkeitä päätöksiä, joilla hallitusohjelma pannaan toimeen. Keväällä kirjatut toimenpiteet ovat SKAL:n jäsenistölle ja koko logistiikkasektorille tervetulleita ja tehokkaita kilpailukyvyn parantajia.