Turku irtisanoi bussisopimuksensa Oy Andersson Ab:n kanssa

500px-Turku.vaakuna.svg

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on päättänyt 2.12.2015 irtisanoa Turun sisäisen liikenteen linjan 2 sopimuksen Oy Andersson Ab:n kanssa. Uusi kilpailutus linjan liikennöitsijästä aloitetaan välittömästi. Väliaikaisjärjestelynä linjaa alkaa hoitaa SL – Autolinjat. Linjan 2 vuorot pyritään ajamaan normaalisti ilman katkoja. 

Turun kaupunginhallitus käsitteli asiaa 23.11.2015 ja päätti yksimielisesti valtuuttaa Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan tekemään asiassa päätöksen.

Turun joukkoliikennelautakunta on kilpailuttanut linjan 2 liikenteen vuonna 2009. Kilpailun voitti Oy Andersson Ab. Liikennöinti alkoi 25.4.2010. Sopimus on lähes kymmenvuotinen ja päättyy sopimuksen mukaan 31.3.2020. Tieto sopimuksen irtisanomisesta kesken sopimuskauden on toimitettu myös Oy Andersson AB:n toimitusjohtaja Simo Anderssonille.

– Liikennöinnin laatu on ollut heikkoa usean vuoden ajan eikä yhtiö ollut muuttanut toimintatapojaan useista kehotuksistamme huolimatta. Asiakaspalvelumme tason turvaamiseksi päädyimme lopulta esittämään tätä ratkaisua joukkoliikennelautakunnalle, Turun joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte toteaa.

Irtisanomisen perusteet

Turun kaupunki on tähänastisen sopimuskauden aikana reklamoinut Oy Andersson Ab:ta useita kertoja vakavien sopimusrikkomusten vuoksi. Lisäksi se on reklamoinut purku-uhkaisesti Oy Andersson Ab:ta linjan 2 liikennöinnistä vuosina 2013 (kalusto-puutteet), 2014 (työelämää koskevien lakien noudattamista koskevat laiminlyönnit) ja 2015 (kalustopuutteet).

Aluehallintovirasto on tehnyt tarkastuksen Oy Andersson Ab:lle 9.10.2015 ja todennut, että yhtiön toiminnassa on merkittäviä puutteita mm. työaikalainsäädännön noudattamisessa.

Kaupunki on lisäksi vastaanottanut poikkeuksellisen paljon linjan 2 kalustoa koskevaa negatiivista asiakaspalautetta. Liikennöitsijän sopimusrikkomukset ovat toistuvuudessaan ja monilukuisuudessaan vaikuttaneet negatiivisesti Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteen julkisuuskuvaan ja maineeseen.

Oy Andersson Ab on koko tähänastisen sopimuskauden ajan 2010 – 2015 osoittanut merkittävästi heikompaa luotettavuutta liikennöinnin suhteen kuin Turun joukkoliikenteen keskimääräinen luotettavuus on. Linjalla 2 on ollut huomattavasti enemmän ajamattomia vuoroja kuin muussa Turun joukkoliikenteessä keskimäärin. Linjan 2 osuus Föli-liikenteestä on 4,6 %, mutta ajamattomaksi jääneestä liikenteestä linjan 2 osuus on 15 %.

Linja 2 on yksi Turun tärkeimmistä runkolinjoista

Linjat 2/2A kuuluvat Turun eniten käytetyimpien bussilinjojen joukkoon. Vuoroväli arkisin on 10 minuuttia. Linjakokonaisuus on yksi Turun tärkeimmistä runkolinjoista, jonka lipputulot kattavat lähes kokonaan ostokustannukset. Vuonna 2014 linjoilla 2, 2A ja 28 tehtiin noin 1,8 miljoonaa matkaa, mikä on lähes 8,5 % Turun sisäisen liikenteen matkamäärästä. Linjan liikennettä ajetaan tällä hetkellä 11 linja-autolla ja sen nykyiset ostokustannukset (brutto) ovat noin 2,38 miljoonaa euroa vuodessa.

Linjan 2 sopimus sisältää linjat 2 Kohmo – Kauppatori – Länsinummi, 2A Kohmo – Kauppatori – Liljalaakso ja yölinjan 28 Kohmo – Kauppatori – Länsinummi.

– Pyrimme hoitamaan liikennöitsijän vaihdon mahdollisimman sujuvasti ja kitkatta, jotta asiakkaat voivat käyttää linjan 2 palveluita normaaliin tapaan, Sirpa Korte kertoo.

Väliaikaisen liikennöinnin hoito SL – Autolinjoille

Turun kaupunginhallitus päätti 23.11.2015 valtuuttaa Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan tarvittaessa hankkimaan linjalle 2 väliaikaisen liikenteen hoitajan nykyisen sopimuksen purkuajankohdasta uuden sopimuksen alkuun saakka siten, että väliaikaista liikennettä koskevat vain kaupungin joukkoliikenteen minimivaatimukset.

Joukkoliikennelautakunta päätti tänään 2.12.2015, että väliaikaisen liikenteen sopimus tehdään SL – Autolinjojen kanssa ajalle 2.12.2015 – 31.12.2016.

– Tapahtuneen seurauksena SL-Autolinjojen liikenne tulee lisääntymään 11:lla autolla ja kuljettajia tarvitaan myös luonnollisesti lisää. Anderssonilta mahdollisesti vapautuvat kuljettajat tuntevat linjan hyvin ja he ovat tietysti vahvoilla palkattaessa uusia kuljettajia liikenteeseen, kertoo SL – Autolinjojen aluejohtaja Jarkko Toivonen.

Linjan 2 liikenne tullaan kilpailuttamaan viranomaisen toimesta. Kilpailuttaminen tuodaan lautakunnan päätettäväksi alkuvuodesta 2016.