Falck Oy hoitamaan Mercedes-Benzin liikkuvuuspalvelua

aa2378023df6556e_800x800ar

Mercedes-Benz-henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen maahantuoja Veho Group Oy Ab on yhteistyössä Daimler AG:n kanssa muodostanut pohjoismaisen avustuskeskuksen. Tavoitteena on taata asiakkaiden liikkuvuus parhaalla mahdollisella tavalla Mobilo- palveluiden sekä Service 24h avustuspalveluiden muodossa, myös maan rajojen ylittyessä läpi koko Daimler malliston.

86e318b01533bd70_800x800ar

Yhteistyökumppanina kaikissa maissa on Falck Oy. Yhteistyö Suomessa Falck Oy:n kanssa käynnistyy 02.03.2015, jolloin henkilöautojen Mobilo- palvelunumero siirtyy AL- Palvelut Oy:ltä Falck Oy:lle

Vuodesta 1998 asiakkaille suunnattu Mobilo ja Service24h Liikkuvuuspalvelut ovat voimassa lähes kaikkialla Euroopassa. Asiakasta palvellaan aina oman maansa kielellä.

Mobilo ja Service24h Liikkuvuuspalveluiden tarkoituksena on mahdollistaa matkan jatkaminen yllättävän teknisen vian sattuessa.  Liikkumisturvan myötä järjestettävä apu voi olla teknistä neuvontaa, tiepalvelua, hinausta, sijaisautojärjestelyä, muuta korvaavaa kuljetusta tai majoitusta tai edellä mainittujen yhdistelmää. Palvelun ensisijainen tavoite on kuitenkin matkan jatkuminen omalla autolla.