Tietosuojavaltuutettu kieltää Yango-taksipalvelun henkilötietojen siirrot Suomesta Venäjälle väliaikaisesti

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yango_Finland.jpg#/media/Tiedosto:Yango_Finland.jpg Tietosuojavaltuutettu on antanut Yandex LLC:lle ja Ridetech International B.V.:lle määräyksen keskeyttää Yango-taksipalvelussa kerättyjen asiakkaiden henkilötietojen siirtämisen Venäjälle ja lopettamaan kerättyjen henkilötietojen käsittelyn. Väliaikainen määräys […]

Read more