Tammi – kesäkuussa on rekisteröity 65 463 uutta henkilöautoa

Autoala ennustaa kasvua myös ensi vuodelle

Tammi – kesäkuussa on rekisteröity 65 463 uutta henkilöautoa, mikä on 14,7 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Kesäkuussa ensirekisteröintimäärä kasvoi viime vuodesta 19,7 prosenttia, kun uusia henkilöautoja rekisteröitiin 10 750 kappaletta. Alkuvuoden aikana henkilöautojen kauppaa ovat kasvattaneet vuoden vaihteessa voimaan tullut pieni autoveron alennus, onnistunut romutuspalkkiokampanja ja yleisen taloustilanteen kohentuminen.

Autoalan ennusteryhmän mukaan henkilöautoja on tänä vuonna arvioitu ensirekisteröitävän 116 000 ja ensi vuonna 120 000 kappaletta. Vuosina 2000–2008 ensirekisteröitiin keskimäärin 135 000 henkilöautoa, mutta vuoden 2008 jälkeen määrä on jäänyt selvästi pienemmäksi. Ensirekisteröintien määrän kasvu 116 000 henkilöautoon tarkoittaisi vuonna 2016 noin 7 prosentin kasvua edelliseen vuoteen verrattuna ja vuonna 2017 kasvun on ennakoitu jatkuvan hieman alle 4 prosentin kasvuna.

Eniten on kasvanut paketti- ja kuorma-autojen kysyntä, mikä osaltaan ennakoi talouden kasvua ja yritystoiminnan vilkastumista. Uusia pakettiautoja on rekisteröity tammi – kesäkuussa 6 686 kappaletta ja viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna määrä on kasvanut 14,7 prosenttia. Kesäkuussa pakettiautoja ensirekisteröitiin 1 195 kappaletta, mikä on 19,9 prosenttia enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Autoalan ennusteen mukaan pakettiautojen ensirekisteröintien määrä kasvaisi tänä vuonna noin 14 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Vuosina 2016–2017 ensirekisteröintien määrä kasvaisi 13 000–13 500 ajoneuvoon.

Kuorma-autoja on ensirekisteröity tammi – kesäkuussa 1 680 kappaletta ja viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna määrä on 23,4 prosenttia plussalla. Kesäkuussa rekisteröitiin 280 uutta kuorma-autoa. Kuorma-autojen ensirekisteröintien määrän on ennakoitu tasaantuvan noin 3 150 ajoneuvoon, jolloin kasvua viime vuoteen nähden olisi noin 16 prosenttia. Määrä on vielä selvästi alempi kuin viime vuosikymmenellä, mutta kasvusuunnassa.

Linja-autoja on tänä vuonna rekisteröity 183 kappaletta, mikä on 0,5 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna tammi – kesäkuussa. Linja-autojen ensirekisteröintien määrä on 2000-luvulla vaihdellut vuosittain 400–500 ajoneuvon välillä. Vuonna 2016 määrän ennakoidaan jäävän noin 450:een.