Markkinaoikeus kumosi Kelan korvaamien taksimatkojen hankintapäätökset kolmella alueella

club-2492011-1560x867

Markkinaoikeus on kumonnut hankinnat Kanta-Hämeen, Etelä-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa. Kela perehtyy markkinaoikeuden päätöksiin ja harkitsee jatkotoimia. Asiakkaiden palvelut jatkuvat toistaiseksi normaalisti.

Markkinaoikeuden mukaan taksimatkojen hankinnat olisi pitänyt kilpailuttaa käyttöoikeussopimuksina eikä palvelusopimuksina. Markkinaoikeus katsoi, että hankintailmoituksen virheellisen ilmoitustyypin vuoksi kaikki tarjoajat eivät ole voineet löytää hankintailmoitusta. Markkinaoikeus velvoittaa Kelan järjestämään uuden tarjouskilpailun.

Kelan näkemyksen mukaan kyseessä oli muotoseikka, joka ei ole estänyt tarjouskilpailuun osallistumista. Kilpailutus tehtiin avoimella menettelyllä. Jokaisella toimijalla, joka pystyi tarjoamaan vaaditun kokonaispalvelun, oli mahdollisuus tehdä tarjous.

– Markkinaoikeuden päätöksillä ei ole välittömiä vaikutuksia Kanta-Hämeen, Etelä-Pohjanmaan ja Lapin palveluntuottajille tai asiakkaille. Kaikki asiakkaat tilaavat taksit alueellisista tilauskeskuksista kuten tähänkin saakka, toteaa osaamiskeskuksen päällikkö Reija Jääskeläinen.

Kela kilpailutti vuoden 2018 alussa korvaamansa taksimatkat niin, että uudet palveluntuottajat pääsivät aloittamaan 1.7.2018. Kela solmi sopimuksen yhden palveluntuottajan kanssa jokaisessa 17 maakunnassa, joissa yksi toimija vastaa palvelusta kokonaisuudessaan. Päätökset eivät vaikuta Kelan korvaamiin taksimatkoihin myöskään muissa maakunnissa.

Markkinaoikeuden päätökset:
Kanta-Häme
Etelä-Pohjanmaa
Lappi