McDonald’sin ruoan raaka-aineet kulkevat jatkossa ravintoloihin lähes päästöttömästi

ezgif.com-webp-to-jpg (1)

McDonald’sin jakelusta vastaava HAVI Logistics käyttää jatkossa rekoissaan vain uusiutuvia polttoaineita. Uudistuksen ansiosta päästöt vähenevät murto-osaan. 

McDonald’s Suomen raaka-aineita kuljettava HAVI Logistics on ottanut käyttöön fossiilittomat, uusiutuvat polttoaineet. Puolet HAVIn jakelukalustosta on uusittu biokaasulla toimiviin rekkoihin. Muissa rekoissa käytetään uusiutuvaa dieseliä, joka on valmistettu kokonaan jätteistä ja tähteistä. Uudet polttoaineet vähentävät arviolta jopa yli 80 % ympäristölle haitallisista hiilidioksidipäästöistä. Myös lähipäästöt pienenevät.

”Haluamme tehdä jatkuvasti vastuullisempia ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa ja auttaa heitä pääsemään ympäristötavoitteisiinsa. Nyt tehdyt investoinnit ovat askel oikeaan suuntaan, ja jatkamme ympäristöystävällisempiin ajoneuvoihin ja polttoaineisiin panostamista myös tulevaisuuden hankinnoissa”, kommentoi HAVI Logisticsin toimitusjohtaja Mikael Tuompo.

”On todella hienoa tehdä yhteistyötä HAVIn kaltaisten, ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin panostavien kumppanien kanssa. HAVIn päätös hyödyntää biokaasulla kulkevaa kalustoa kuljetuksissaan tukee myös McDonald’sin kestävän kehityksen tavoitteita, ja on hyvä esimerkki siitä, miten yritykset voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjä yhdessä”, kertoo McDonald’s Suomen toimitusjohtaja Olli Johansson.

”Tämä kuorma-autotoimitus on esimerkki siitä, miten neljä eri alalla toimivaa yritystä voivat työskennellä yhdessä kestävän kehityksen edistämiseksi. HAVIlle toimitettujen ajoneuvojen kaasumoottorit käyttävät polttoaineena ainoastaan biokaasua. Tämä takaa sen, että pakokaasupäästöt ovat mahdollisimman puhtaat ja hiukkaspäästöjen osuus on erittäin pieni. Scanian kaasukäyttöiset ajoneuvot ovat myös osoittautuneet käytössä luotettaviksi ja taloudellisiksi”, Scania Suomi Oy:n toimitusjohtaja Henna Wickström toteaa.

”Päästöjen vähentäminen on tullut enenevissä määrin osaksi yritysten tavoitteita ja logistiikka on tässä keskeisessä roolissa, sillä jakelu- ja raskas liikenne aiheuttavat Suomessa vajaat 40 prosenttia maantieliikenteen päästöistä. Biokaasun liikennekäytöllä on mahdollista saada päästöt merkittävään laskuun, ja tarvitsemme McDonald’sin ja HAVI Logisticsin kaltaisia edelläkävijöitä rakentamaan puhtaampaa liikennettä”, sanoo Gasumin liikenteen myyntipäällikkö Ville Sipponen.

McDonald’s pyrkii huomioimaan ihmiset ja ympäristön kaikessa toiminnassaan. Esimerkiksi Suomen McDonald’sin myyntipakkauksissa käytetään ainoastaan kierrätettäviä materiaaleja. McDonald’s on kahden viime vuoden aikana vähentänyt aktiivisesti muovin käyttöä pakkauksissa vaihtamalla pakkauksia kartonkisiin ja vähentämällä muovin kulutusta. HAVI Logistics on McDonald’sin pitkäaikainen kumppani ja vastaa kaikista McDonald’sin kuljetuksista Suomessa.