ENSIMMÄISET BIOKAASULLA KULKEVAT JÄTEAUTOT LIIKENTEESEEN KUOPIOSSA

talviolosuhteet

Olemme ottaneet jätekuljetuksissa käyttöön kuusi biokaasulla kulkevaa jäteautoa. Uudet jäteautot liikennöivät Kuopion keskustaajamassa. Biokaasukäyttöisillä jäteautoilla kerätään sekajätettä sekä hyötyjätteitä. Uusien jäteautojen käyttövoima on biokaasu, jota tuotetaan biohajoavista jätteistä. Aiemmin jätekuljetuksissamme on käytetty dieselkuorma-autoja.

– Pitkäaikainen toiveemme ja tavoitteemme biokaasulla kulkevista vähäpäästöisistä jäteautoista on vihdoin toteutunut, iloitsee toimitusjohtajamme Arto Ryhänen.

Suurin osa kuopiolaisten kotitalouksien jätteistä kerätään jatkossa biokaasusta käyttövoimansa saavilla jäteautoilla. Kaksi kolmasosaa Kuopiossa Jätekukon jätekuljetuksia hoitavista jäteautoista on nyt biokaasuautoja, loput autoista edustavat käyttövoimaltaan dieselkäyttöistä uusimman EURO6 -päästöluokan kalustoa. Biokaasu on uusiutuva polttoaine, jonka liikennekäytöllä on mahdollista vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 prosentilla verrattuna perinteisiin polttoaineisiin.

Olemme tarkastelleet vaihtoehtoisia polttoaineita jo useampi vuosi sitten. Biokaasu nousi teettämässämme polttoaineiden elinkaariarvioinnissa (LCA-analyysi) ympäristövaikutuksiltaan ykköseksi. Viimeisin Jätekukon jätekuljetusten hankinta rakennettiin niin, että se kannusti tarjoamaan jätekuljetuksia kalustolla, jonka käyttövoimana on joko biokaasu tai biodiesel. Nyt käyttöönotettavia jäteautoja liikennöi Kuopiossa Urbaser. Nykyaikaiset biokaasukuorma-autot toimittaa Scania Suomi. Kaasun toimittaja ja jakelija, energiayhtiö Gasum on ollut merkittävässä roolissa biokaasun käyttöönotossa. Liikennöinti Kuopion alueella mahdollistuu Gasumin avatessa uuden kaasutankkausaseman Kuopiossa.