Pula rekkaparkeista jatkaa kasvuaan Uudellamaalla

Raportti_U-ELY_taukopaikat_2019-page-001

Erityisesti Helsingin seudulla ja Uudellamaalla on pulaa raskaalle liikenteelle soveltuvista pysäköinti- ja palvelualueista. Ongelma on ollut tiedossa pitkään ja vuosien saatossa tilanne on käynyt vain yhä tukalammaksi, mikä selviää myös viimeisimmistä käyttäjälaskennoista viime syksyltä.

Ajo- ja lepoaikalainsäädäntö sekä liikenneturvallisuus edellyttävät kuljettajia pitämään tauot tietyin aikavälein. Kuljetusketjujen kustannustehokkuus edellyttää oikea-aikaisuutta myös tauoissa ja ajantasausta mm. satamiin tai määränpäähän saapuessa. Taukojen pitämiseen puolestaan tarvitaan pysäköintiin soveltuvia alueita.

“Pääkaupunkiseudulla raskaan liikenteen taukoihin soveltuvat alueet ovat vähentyneet eikä korvaavia alueita ole rakennettu. Paheneva ongelma nouseekin nykyään jatkuvasti esille elinkeinoelämän ja kuljetusalan keskusteluissa”, kertoo Uudenmaan ELY:n Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen kehittämispäällikkö Janne Kojo.

Osana pidempiä kuljetusketjuja joudutaan myös ns. vuorokausilepo viettämään tienpäällä, jolloin kuljettaja yöpyy autossa. Pitkää yötaukoa vietettäessä keskeistä on alueen turvallisuus (sekä ajoneuvolle, kuljettajalle että lastille) ja riittävät palvelut, käytännössä wc- ja sosiaalitilat sekä mahdollisuus ruokailuun.  Juuri yöaikaan monet taukopaikat ovatkin ylikuormittuneita.

Syyskuussa 2019 toteutettujen käyttäjälaskentojen mukaan lähes poikkeuksetta kaikki Helsingin seudulle johtavien pääväylien taukopaikat joilla on palveluita yöaikaan, olivat ylikuormittuneita ja käyttöasteet olivat yli 100%. Raskaan liikenteen määrä on samalla kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana keskeisimmillä pääväylillä hieman vajaa 10 % ja vastaavasti taukopaikkojen käyttäjämäärät yöaikaan lähes 20 %. Edellisen kerran vastaavia käyttäjälaskentoja suoritettiin syksyinä 2015 ja 2017.

“Laskennat osoittavat tilanteen selvästi heikentyneen vuosien mittaan. Pahin tilanne on Helsingin seudulla. Esimerkiksi Kehä III:lla ei käytännössä ole yhtään raskaalle liikenteelle soveltuvaa levähdysaluetta, joka vastaisi tämän päivän tarpeisiin. Raskaan liikenteen määrä Kehä III:n vilkkaimmilla osuuksilla on arkisin yli 10.000 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa”, Kojo muistuttaa.

Valtatiellä 4 Mäntsälän Tuuliruusun taukopaikan laajentamisella vuonna 2017 vastattiin raskaan liikenteen pulaan taukopaikoista. Alueelle rakennettiin lähes 50 uutta raskaan ajoneuvoyhdistelmän pysäköintipaikkaa.  Nyt laajennus on täyskäytössä. Kojo näkee tämän kuitenkin vain yksittäisenä pienenä parannuksena ison ongelman ratkaisussa.

“Valtiolla on oma roolinsa pitkämatkaisen liikenteen toimintaedellytysten huolehtijana ja liikenneinfran ylläpitäjänä. Suurimman haasteen ongelman ratkaisussa muodostaa kuitenkin soveltuvien maa-alueiden löytäminen ja tässä kunnat sekä kaupungit ja erityisesti niiden kaavoitus ovat avainroolissa”, Kojo summaa.

Raskaan liikenteen taukopaikkojen käyttäjälaskennat, syksy 2019 (pdf)