EU:n uudet rengasmerkinnät pyrkivät vähentämään autonrenkaiden päästöjä

grecas-de-neumatico-25761284293551AVWo

Renkaiden parempi polttoainetehokkuus tarkoittaa vähemmän päästöjä. EU:n uudet rengasmerkinnät antavat tietoa lisäksi märkäpidosta ja melutasosta.

EU on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksessa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Tieliikenne aiheuttaa noin 22 % EU:n kasvihuonekaasupäästöistä, ja liikenne on ainoa sektori, jonka päästöt ovat nyt korkeammat kuin vuonna 1990.

Saavuttaakseen ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä EU haluaa vähentää liikenteen päästöjä 60 prosentilla vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon.

Renkaat aiheuttavat 20 tai jopa 30 % ajoneuvon polttoaineen kulutuksesta, joten valitsemalla renkaat, joiden polttoainetehokkuus on parempi, liikenteen päästöjä voidaan hillitä. Jotta kuluttajien olisi helpompi vertailla ostamiensa renkaiden ominaisuuksia, EU:ssa otetaan käyttöön uudet rengasmerkinnät.

Rengasmerkinnät kuluttajien avuksi

Uusiin merkintöihin sisältyy tietoa renkaiden polttoainetehokkuudesta ja märkäpidosta asteikolla A:sta G:hen (vastaavanlaista asteikkoa käytetään myös esimerkiksi kodinkoneiden energiamerkinnöissä) sekä renkaiden aiheuttamasta ulkoisesta melusta desibeleinä.

Myöhemmin on mahdollista lisätä vielä tietoa renkaiden pidosta lumella ja jäällä sekä testausmenetelmien kehittyessä myös ajokilometreistä ja kulumasta (jälkimmäinen on mikromuovisaasteen lähde).

Merkintöjen on oltava selkeästi asiakkaiden nähtävillä kaikissa tilanteissa, joissa renkaita myydään, ja niihin tulee sisältyä matkapuhelimella luettava QR-koodi.

EU:n rengasmerkintöjen edut

Rengasmerkintöjen ansiosta kuluttajien on helpompi valita polttoainetehokkaat renkaat, mikä voi johtaa merkittäviin rahallisiin säästöihin alentuneiden päästöjen lisäksi. Tieturvallisuus paranee, kun renkaiden märkäpito on parempi, ja liikenteen melu vähenee kuluttajien valitessa vähemmän melua aiheuttavia renkaita.

Seuraavaksi

Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto ovat päässeet alustavaan sopuun rengasmerkintöjen uudistuksesta marraskuussa 2019. Neuvosto on antanut säännöille myös virallisen vahvistuksensa helmikuussa 2020, ja parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta äänesti uudistuksen puolesta 28. huhtikuuta. Parlamentin täysistunnon on vielä hyväksyttävä uudet säännöt.