Nesteen Suomen polttoainekuljetuksista valtaosa kulkee Neste MY uusiutuvalla dieselillä ‒ tavoitteena 90 %:n käyttö vuoden 2020 loppuun mennessä

a90956f2a412913b_800x800ar

Nesteen kotimaan polttoainekuljetuksista jo yli 70 %:ssa käytetään Neste MY uusiutuva diesel™ -polttoainetta. Uusiutuvan dieselin jakeluverkoston laajentuminen mahdollistaa vuoden 2020 loppuun mennessä lähes 90 %:n käyttöasteen ja vuoden 2021 aikana lähes täysimääräisen uusiutuvan dieselin käytön kaikissa Nesteen kotimaan polttoainekuljetuksissa.

“Ilmastositoumuksenamme on auttaa asiakkaitamme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 miljoonalla tonnilla vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Olemme myös sitoutuneet vähentämään oman tuotantomme päästöjä ja saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä. Tuotannon lisäksi haluamme vähentää päästöjä myös omissa polttoainekuljetuksissamme. Neste MY uusiutuvaa dieseliä käyttämällä niiden hiilijalanjälki on jopa 90 %* pienempi verrattuna fossiilisen dieselin käyttöön”, sanoo Nesteen Marketing & Services -liiketoimintayksikön johtaja Panu Kopra.

Siirtymällä uusiutuvaan dieseliin kaikissa Nesteen polttoainekuljetuksissa Suomessa voidaan vähentää vuotuisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 20 miljoonaa kiloa ‒ määrä vastaa lähes 7 500 henkilöauton poistamista Suomen tieliikenteestä vuodeksi.

Yhä useampi logistiikka-alan yritys kulkee uusiutuvalla dieselillä

Neste toi 100 %:sti jätteistä ja tähteistä valmistetun Neste MY uusiutuvan dieselin Suomen markkinoille 2017. Nyt uusiutuvaa dieseliä voi tankata jo 120 asemalta ympäri Suomen ja useampi sata kuljetus- ja logistiikka-alan yritystä on valinnut sen käyttöönsä.

“Tänä vuonna olemme kasvattaneet Neste MY uusiutuvan dieselin verkostoa tuomalla sen 35 uudelle paikkakunnalle ja 51 uudelle asemalle. Laajennuksen yhteydessä myös raskaalle kalustolle suunnattuja Truck-asemia löytyy jo 30 ympäri Suomen. Kattava verkosto mahdollistaa lähes täysimääräisen uusiutuvan dieselin käytön Nesteen omissa polttoainekuljetuksissa ja niistä aiheutuvien päästöjen merkittävän vähentämisen”, sanoo Kopra.

Kuljetus- ja logistiikkapalveluja tarjoava DB Schenker on käyttänyt Neste MY uusiutuvaa dieseliä jo useamman vuoden ajan muun muassa Vantaan ja Turun terminaalien välisessä liikenteessä, suurimpien kaupunkien jakeluliikenteessä sekä viime keväästä lähtien myös noutopistekuljetuksissa. Syyskuun 2020 alusta DB Schenker otti uusiutuvan dieselin käyttöön myös kaikissa Nesteen pakattujen voiteluaineiden kuljetuksissa.

“Kestävä tulevaisuus luodaan yhteistyöllä. Olemme iloisia siitä, että voimme oman toimintamme lisäksi tukea pitkäaikaista kumppaniamme vähentämään omasta logistiikasta syntyviä ilmastopäästöjä”, sanoo DB Schenkerin toimitusjohtaja Petteri Nurmi.

*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.