Tieliikenteen turvallisuudessa askel parempaan vuonna 2014

65f518cc-7afd-4d8d-9577-c6ae2c239006-main_image

Liikenne on yhteispeliä. Ensiarvoista on huomioida toiset liikenteessä liikkujat ja varmistaa, ettei aiheuta vaaraa muille. Kuva Nina Mönkkönen / Liikenneturva.

Liikenneturvan ennakkoarvion* mukaan tieliikenneonnettomuuksissa menehtyneiden määrä vuonna 2014 jää noin 30 uhria pienemmäksi kuin edellisinä vuosina. Loukkaantumisten määrä on kuitenkin samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen ja Liikenneturvan keräämien lehtitietojen perusteella tieliikenteessä menehtyneiden määrä tulee vuonna 2014 olemaan noin 225 ihmistä. Se on kolmisenkymmentä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Loukkaantumisten määrä on samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Myös pelastuslaitosten keräämien tietojen mukaan tieliikenteessä vakavasti vammautuneiden määrä on edellisvuoden tasolla.

“Tieliikenteessä kuolleiden määrän väheneminen on hieno asia. On kuitenkin muistettava, että 225 on vielä iso luku, ja sen takana on valtavasti inhimillistä kärsimystä”, Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen kommentoi kehitystä.

Turvavarusteiden käyttö pelastaisi kymmeniä

Suomen, ja koko Euroopan, tavoitteena on puolittaa liikennekuolemien määrä vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Suomessa tavoite tarkoittaa, että vuonna 2020 olisi enintään 136 liikennekuolemaa. Liikenneturva muistuttaa, että tavoitteen saavuttamiseksi tieliikenteen turvallisuuden eteen on tehtävä jatkuvaa ja suunnitelmallista työtä. Ennen kaikkea on lisättävä yhteistyötä niin eri hallinnonalojen viranomaisten kuin viranomaisten ja kansalaisten välillä.

“Ajoterveyteen liittyviin ongelmiin tulee kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota. Mielenterveysongelmien sekä alkoholin ja muiden päihteiden aiheuttamat riskit liikenteelle ovat tunnettuja, mutta pulaa on tehokkaista vaikuttamiskeinoista. Tarvitsemme lisää eri alojen yhteistyötä sellaisten löytämiseksi.”

“Myös päätieverkon turvallisuus on jäänyt kasvavan korjausvelan puristeessa valitettavan pienelle panostukselle. Suomelle elintärkeä raskas liikenne joutuu edelleen liian paljon jyräämään kapeilla valtateillä, joilla kohtaamisonnettomuuksien riski on lähes painajaismainen. Vastaavasti lisääntyvä pyöräily kaupunki- ja taajamaliikenteessä edellyttää viimeistään nyt liikennesuunnittelijoilta ansaitsemaansa huomiota”, Valtonen toteaa.

Liikenne on kuitenkin yhteispeliä ja jokainen tiellä liikkuva voi myös omalla käyttäytymisellään ja valinnoillaan tehdä liikenteestä turvallisempaa. Ensiarvoista on huomioida toiset liikenteessä liikkujat ja tehdä omassa kulkemisessa kaikkensa, että ei aiheuta vaaraa muille. Lisäksi jokainen voi huolehtia omasta turvallisuudestaan käyttämällä asianmukaisia turvavarusteita.

“Jokainen voi varmistaa, että itsellä ja lähimmäisellä on turvavyö aina kiinni autoillessa, kypärä päässä pyöräillessä sekä heijastimet ja valot käytössä pimeän aikaan jalkaisin tai pyörällä liikkuessa “, Valtonen kannustaa.

*Liikenneturvan ennakkoarvio perustuu Tilastokeskuksen tammi-marraskuun ennakkotietoihin ja joulukuun osalta Liikenneturvan keräämiin sanomalehtitietoihin. Viralliset tieliikenteen onnettomuuksien ennakkotiedot valmistuvat tammikuun kolmannella viikolla.