Mercedes-Benzin turvallisuusjohtaja Rodolfo Schöneburg:”Jokainen liikennekuolema on liikaa”

bf6669ba36584efd_800x800ar

  • EU:n tavoite liikennekuolemien puolittumisesta vaatii uusia toimenpiteitä
  • Ajoneuvoturvallisuus paranee tasaisesti, muut liikkumistavat huolettavat
  • Ajoneuvokannan uusiminen estäisi joka kolmannen liikennekuoleman
  • Pre-Safe Impulse Side ensi kertaa Mercedes-Benzin uudessa E-sarjassa

Liikennekuolemat Euroopassa ovat puolittuneet 2000-luvulla, ja sama puolittamistavoite on voimassa edelleen vuodesta 2010 vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2014 Euroopan Unionin jäsenmaissa menehtyi liikenneonnettomuuksissa yhä 25 845 ihmistä, joten tavoite pudottaa kuolleiden määrää 50 prosentilla on erittäin haastava. Esimerkiksi Saksassa liikenneonnettomuudet vaativat viime vuonna yhä 3377 kuolonuhria, Suomessakin 241 (ennakkotieto).

”Luvut ovat edelleen korkeat, vaikka kansainvälisessä vertailussa olemmekin ottaneet pitkiä edistysaskelia liikenneturvallisuuden parantamisessa”, Mercedes-Benzin turvallisuusjohtaja Prof. Rodolfo Schöneburg kommentoi Saksassa järjestetyssä ajoneuvoturvallisuuteen keskittyvässä VDI-konferenssissa. ”Meidän ei pidä antaa nyt periksi, sillä jokainen liikennekuolema on liikaa.”

Ajoneuvoturvallisuus paranee tasaisesti, muut liikkumistavat huolettavat

Hitaalle turvallisuuskehitykselle on monta syytä. ”Kun onnettomuustilastoja tarkastellaan lähemmin käy ilmi, että ajoneuvoturvallisuus on parantunut selkeästi. Noin puolet liikenteessä kuolleista matkustaa ajoneuvoissa, ja heidän määränsä laskee tasaisesti”, Schöneburg sanoi. ”Sen sijaan suojaamattomien tienkäyttäjien määrä menehtyneiden tilastossa kasvaa. Heitä ovat jalankulkijat, pyöräilijät ja moottoripyöräilijät.”

Professori Schöneburgin mukaan on välttämätöntä estää onnettomuudet kokonaan tai ainakin lievittää niiden seurauksia. Avuksi voidaan ottaa ajoneuvojen ennaltaehkäisevät turvajärjestelmät ja ympäristönvalvonta-anturit, jotka ohjaavat esimerkiksi automaattista hätäjarrutusta. Näin auton nopeus laskee ennen törmäystä, ja moni onnettomuuksista voidaan ehkäistä kokonaan.

Samanlaista potentiaalia on ajoneuvojen keskinäisen että auton ja liikenneympäristön välisen tiedonsiirron kehittämisessä. Ympäristöstään ja sen tapahtumista tietoinen auto voi välittää vaaratietoja ja informaatiota muille ajoneuvoille ja ottaa sitä myös vastaan. Lisäksi tarvitaan klassista infrastruktuurin kehittämistä kuten tunnettujen onnettomuuspaikkojen eli ”mustien pisteiden” korjaamista ja poistamista, ajoneuvo- ja pyöräkaistojen erottamista toisistaan sekä jalankulkijoiden ja kaksipyöräisten liikennevälineiden näkyvyyden parantamista. Professori Schöneburgin mielestä olisi harkittava myös kypäräpakkoa pyöräilijöille.

Ajoneuvokannan uusiminen estäisi joka kolmannen liikennekuoleman

Daimler AG:ssä muun muassa lasten turvallisuusjärjestelmistä vastaava Michael Fehring pitää ajoneuvokannan uusimista yhtenä varteenotettavista keinoista liikenneturvallisuuden parantamisessa. ”Liikennekuolemien määrä vanhoissa autoissa, joista puuttuvat modernit turvajärjestelmät, on suhteettoman suuri”, hän huomautti.

Esimerkiksi Saksassa on käytössä 16 miljoonaa vuosina 1990­­-2004 valmistettua autoa. Jos ne korvattaisiin uusilla, nykyaikaisilla turvajärjestelmillä varustetuilla ajoneuvoilla, jopa 36 prosenttia kolareissa nyt kuolettavasti loukkaantuvista matkustajista selviäisi turmasta hengissä. ”Näin on siksi, että osa vanhoille autoille nykyisin sattuvista kolareista voitaisiin välttää kokonaan. Lisäksi monessa tapauksessa vammat, jotka nyt ovat kuolettavia, olisivat uudessa autossa huomattavasti lievempiä”, Fehring toteaa.

Fehring kaipaa myös uusia tutkimus- ja arviointimenetelmiä innovatiivisten turvajärjestelmien kehitykseen. Yksi tällaisista olisi virtuaalinen, ihmistä mallintava tutkimustapa. Virtuaalimallit ovat hänen mukaansa paljon tarkempia kuin nykyisin käytössä olevat törmäystestinuket kertomaan siitä, mitä matkustajille todella tapahtuu kolarin aikana.

Pre-Safe Impulse Side ensi kertaa Mercedes-Benzin uudessa E-sarjassa

Detroitin autonäyttelyssä vuoden 2016 alussa ensi kertaa esiteltävässä uudessa Mercedes-Benzin E-sarjassa debytoi myös täysin uusi auton turvallisuusjärjestelmä. Pre-Safe Impulse Side –järjestelmä on kehitetty suojaamaan auton matkustajia sivusuunnassa tapahtuvilta törmäyksiltä, joita vastaan autoilijat yleensä ovat kaikkein heikoimmin suojattuja.

9925c6d1a073bad0_800x800ar

Pre-Safe Impulse Side perustuu istuimen selkänojan sivuttaistukien ilmakammioihin, jotka täyttyvät salamannopeasti sivutörmäyksessä. Samalla se siirtävät istujaa sivusuunnassa kohti auton keskustaa, kauemmas vaara-alueelta. Tarkoitus on näin kasvattaa matkustajan ja oven väliin jäävää suoja-aluetta. Järjestelmän ainutlaatuinen piirre on sen ennakoiva toimintatapa: ilmataskut täyttyvät jo ennen varsinaista törmäystä, kun ohjausjärjestelmä on havainnut kolarin väistämättömäksi. Tämä parantaa edelleen Pre-Safe Impulse Siden suojausvaikutusta.