Autoveron vientipalautus ei avaa verotaivasta

luxury-black-car

Suomi joutuu EU-Komission vaatimuksesta muuttamaan leasingajan jälkeen maasta poisvietävien autojen autoverotusta ensi vuoden alusta. Julkisuudessa on liikkunut tietoja, joiden mukaan muutos on raju.  Autoala kuitenkin arvioi, että se ei mullista kerralla suomalaista leasingmarkkinaa – ei välttämättä edes pidemmässä juoksussa.

Leasingvuokra määrittyy pääosin auton arvon aleneman mukaan. Mikäli autosta maksetaan täysi autovero, on siinä sama osuus autoveroa jäljellä leasingajan jälkeenkin. Jos taas autosta maksetaan vain Suomessa olo aikaa koskeva osuus autoverosta, täytyy autoveron määrän olla nolla eli jäännösarvo autoveroton, kun se viedään Suomesta leasingajan jälkeen pois. Vain näin auton hinta on ulkomailla kilpailukykyinen.

Molemmissa tapauksissa arvonalenema on jotakuinkin sama ja siten myös kuukausittainen leasingvuokra.

Tanska huono verrokki

Tanskassa tehtiin vastaavan kaltainen lakimuutos vuonna 2008. Lakimuutoksen vaikutukset jäävät meillä huomattavasti pienemmiksi kuin Tanskassa, jossa leasingautojen osuus kääntyi seurauksena kasvuun. Suomessa ennakkopalautuksen saanut yhtiö voi joutua maksamaan lisää autoveroa Tullin täsmäyttäessä ennakkoon maksetun vientipalautuksen määrän auton kuntoon ja ajokilometreihin vientihetkellä. Näin ei toimita Tanskassa. Suomen käytäntö lisää yhtiöiden jäännösarvoriskiä, mikä vähentää etukäteen maksettavan vientipalautuksen houkuttelevuutta. Monimutkaiset käytettyjen autojen vienti- ja tuontiketjut ovat korkean autoveron Tanskassa arkipäivää, sillä niiden avulla voidaan osittain kiertää autoveroa. Suomessa tällaista mahdollisuutta ei avaudu jatkossakaan.

Autovero tiensä päässä

Nyt tehty autoveron vientipalautusta koskeva muutos on jälleen yksi osoitus siitä, että meikäläinen autoverojärjestelmä on moneen kertaan paikkailtu tilkkutäkki, joka alkaa olla tiensä päässä. Korkea autovero aiheuttaa lukuisia ongelmia: se on vaikeasti sovitettavissa yhteen EU-oikeuden kanssa, lisäksi se vanhentaa autokantaa ja hidastaa vähäpäästöisten ja turvallisten autojen yleistymistä.

Autoala esitti lausunnossaan valtiovarainministeriölle autoveron muuttamista vuosiveroksi, jolla päästäisiin eroon pääosasta ongelmista veropohjaa rapauttamatta. Vuosiveromallissa vero maksettaisiin vähitellen koko auton elinkaaren aikana eikä kokonaan hankinnan yhteydessä, kuten nykyisin. Vuosiveromalli olisi niin kansalaisille kuin valtion taloudellekin parempi ja yksinkertaisempi veromalli. Vuosiveron kantaminen olisi järjestettävissä helposti samaan tapaan kuin ajoneuvoveron kanto myös omistajamuutostilanteissa. Malli sopisi myös käytettyinä maahantuotujen autojen verottamiseen.