Autoala pitää liikenneverkkoyhtiötä koskevaa selvitystä hyvänä avauksena

1453-1255903343ywdd

Ehdotetut verotuksen muutokset ovat tarpeellisia

Tänään julkaistussa liikenneverkkoyhtiötä koskevassa liikenne- ja viestintäministeriön selvityksessä kaavaillaan autoilun verotukseen täysremonttia. Yhtiön vastuulle siirtyisi alkuvaiheessa tieverkon ylläpito ja kehittäminen. Autoilija maksaisi liikenneverkkoyhtiölle asiakasmaksuina suurin piirtein saman verran kuin valtio nyt kohdentaa tieverkon ylläpitoon ja kehittämiseen. Jotta autoilusta kerättävät verot ja maksut eivät kasvaisi, muita liikenteen veroja ehdotetaan samaan aikaan alennettavan. Ehdotuksessa autovero poistettaisiin kokonaan ja ajoneuvovero alenisi alle puoleen nykyisestä. Myös polttoaineveroa alennettaisiin noin 200 miljoonalla eurolla. Autoala tähdentää kuitenkin, että kyse on vasta selvityksestä – ei päätöksestä, saati lakimuutoksista.

Selvitys nostaa esille kestävän vaihtoehdon liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen. Liikenneviraston mukaan väyläverkon korjausvelka on noin 2,5 miljardia euroa. Valtion budjettirahoituksesta vapautettu yhtiömalli mahdollistaisi, että liikenneverkon kehittämiseen ja ylläpitoon olisi saatavissa aiempaa enemmän resursseja.

Selvityksessä on löydetty hyvät ratkaisumallit jo ennalta eniten kritiikkiä herättäneisiin kysymyksiin, jotka liittyvät autojen seurantaan ja paikannukseen sekä uhkaan autoilun kustannusten kasvusta. Aikaperusteiset asiakasmaksut olisivat hyvä siirtymävaiheen ratkaisu matkalla kilometripohjaisiin maksuihin.

Autoveron poistamisesta olisi monia hyötyjä

Ministeriön selvityksessä ehdotetaan poistettavaksi autoveroa, jolloin autokannan uudistuminen nopeutuisi, päästöt alenisivat ja uudempi turvallinen tekniikka yleistyisi nopeammin autokannassa. Suomi ei saavuta hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle asetettuja tavoitteita nykyisellä autoverorakenteella, sillä autokantamme on korkean autoveron takia vanha ja sen kiertoaika on yli 20 vuotta.

Aikaan ja myöhemmin kilometreihin sidottu asiakasmaksu on autoilun veropohjana sosiaalisesti oikeudenmukaisempi ja kestävämpi kuin nykyinen autoilun pääomakuluja kasvattava suhdanneherkkä autovero. Kaikki auton omistajat hyötyisivät pidemmällä aikavälillä autoveron poistamisesta, koska se vähentää autoilun pääomakustannuksia merkittävästi.

Päätösten aika on syksyllä

Selvitys on erinomainen avaus liikenneverkkoyhtiöstä käytävälle poliittiselle keskustelulle ja muutoksen vaikutusten arvioinnille. Vasta huhtikuussa selviää, eteneekö liikenneverkkoyhtiön valmistelu lainsäädäntöön asti. Se edellyttäisi kaikkien hallituspuolueiden sitoutumista liikenneverkkoyhtiön perustamiseen. Suomi tarvitsee autoilun verorakenteen muutoksen, vaikka yhtiötä ei perustettaisikaan, sillä autokannan ikääntymisongelmaan ei ole muuta kestävää ratkaisua.