Ilmatieteen laitos – Keskenään keskustelevat rekat tuovat älyliikenteen arkipäivään

theme-christmas-cold-ice-road-77062

Ilmatieteen laitos ja VR Transpoint testaavat yhteistyössä Bolidenin Kevitsan kaivoksen kanssa Sodankylän ja Kemin välisellä tieosuudella tulevan vuoden aikana, miten liikenneturvallisuutta voidaan parantaa välittämällä paikallista sääinformaatiota suoraan ajoneuvosta toiseen.

Ilmatieteen laitoksen EAKR-rahoitteisessa Älykkäät Arktiset Rekat -tutkimushankkeessa kalustetaan kevään 2017 aikana useita VR Transpointin rekkoja kitkamittauslaitteilla. Rekat keräävät reaaliaikaista mittaustietoa tie- ja sääolosuhteista kitkamittauslaitteiden sekä ajoneuvon omia telemetriatietoa lukevilla laitteilla.

Pääasiallinen rekkojen ajoreitti on Sodankylän Petkulassa sijaitsevan Boliden Kevitsa Mining Oy:n kaivoksen ja Kemin merisataman välinen tieosuus. Mittaukset jatkuvat ajoneuvojen operatiivisen toiminnan ohessa ainakin syksyyn 2018 ja siitä eteenpäin niin kauan kuin liikennöinti jatkuu ja mittauskalusto pysyy toimintakuntoisena.  Hankkeessa mukana on Lapin ammattikorkeakoulu, ja hankkeen rahoitusta hallinnoi Lapin Liitto.

Järjestelmä hyödyntää myös kokeellista tiesääasemaa. Tiesääasema sijaitsee E75-tien varressa Sodankylän keskustasta etelään päin. “Kyse ei ole tavallisesta tiesääasemasta, vaan koko asema on rakennettu älytiehankkeita silmällä pitäen. Tutkimusasema on tavallisempien tiesääasemamittausten ja kelikameroiden lisäksi varustettu mm. monipuolisilla langattomilla kommunikaatiojärjestelmillä, jotka mahdollistavat autojen ja aseman välisen kommunikoinnin. Autoilta kerätään tietoa mm. tien pinnasta, kitkasta ja lämpötilasta tiesääasemamittausten tueksi”, kertoo vanhempi tutkija, tekniikan tohtori Timo Sukuvaara Ilmatieteen laitoksesta.

Testien tavoitteena on rakentaa havaintomateriaalin perusteella nykyistä kehittyneempiä tiesääpalveluja, joissa tiesäätiedot kulkevat suoraan kuljettajille autosta toiseen. “Pidemmällä tähtäimellä tarkoitus on luoda kokonaan uusia palveluja ja palvelukonsepteja hyödyntäen vastaavanlaista liikkuvaa mittausinstrumentaatiota ja muuta ajoneuvojen tuottamaa dataa, jota ei vielä tänä päivänä juurikaan hyödynnetä”, Timo Sukuvaara sanoo.

Ajoneuvot tuottavat jo nyt monenlaista havaintomateriaalia, joita voidaan käyttää luomaan uusia liikenteen sää-, turvallisuus, ja mukavuuspalveluita. “Älyliikenteestä on puhuttu jo pitkään, mutta älyliikennepalvelujen saaminen arkipäiväiseen käyttöön on ollut hidasta. Tämä testin tavoitteena on selvittää, miten ajoneuvoihin voidaan tuottaa yksilöllisiä kohdennettuja palveluita reaaliajassa tietyllä tieosuudella. Siis esimerkiksi varoitus juuri siitä liukkaasta, jäisestä mutkasta puolen kilometrin päässä edessä, muuten hyväkuntoisella tiellä,” Sukuvaara tiivistää.

Olosuhteet vaativat PetkulaKemi -tieosuudella

“Koska kitkamittauslaitteisto on verrattain kookas ja kallis, on mielekästä asentaa laitteisto paljon tutkittavalla tieosuudella liikennöiviin ajoneuvoihin. Toisaalta juuri suurissa rekka-autoissa mittauslaitteisto ei jää häiritsevästi näkyville. Lisäksi telemetriatietoakin saa tänä päivänä parhaiten juuri raskaan liikenteen ajoneuvoista, henkilöautoista informaatiota on tarjolla avoimesti vielä huomattavasti vähemmän”, Timo Sukuvaara kertoo.

“Kevitsan kaivoksen rikastetta kuljettavat rekat ajavat joka arkipäivä käytännössä koko ajan vain muutaman tunnin tauolla Petkula−Kemi -välisellä tieosuudella. Sääolosuhteet tällä lähes 300 kilometrin osuudella ovat todella vaativia ja vaihtelevia, rekat ovat etenkin kuorma päällä painavia, eikä onnettomuuksiltakaan ole pystytty kokonaan välttymään. Kun meille tarjoutui mahdollisuus osallistua tällaiseen kokeiluun, jolla on voidaan parantaa yleisen tieturvallisuuden lisäksi myös meidän raskasliikenteemme turvallisuutta, tartuimme tietenkin tilaisuuteen. Toivomme uuden, ympäristöystävällisemmän kaluston ja älyliikennepalveluiden yhteisen kehityksen luovan turvallisemman ympäristön myös rekkojemme reitin varren asukkaille – myös meidän lapsemme ylittävät 4-tien koulumatkoillaan”, sanoo Kevitsan uusi logistiikkavastaava Krista Stauffer.

“Olemme mielenkiinnolla mukana tässä hankkeessa. On etuoikeus osallistua älyliikennetekniikan ja liikenneturvallisuuden kehittämiseen”, VR Transpointin kotimaan maantielogistiikan liikennepäällikkö Juha Haapanen toteaa. Sodankylän ja Kemin väliseen liikenteeseen tulevat ajoneuvot ovat keskenään samanlaisia, joten lähtökohdat mittaustiedon keräämiselle ovat yhdenmukaiset. “Laitteiston asentaminen käy näppärästi uusien autojen loppuvarustelun yhteydessä.”

Haapanen odottaa, että testituloksia ja mittaustietoa voidaan hyödyntää liikenteen aikataulutuksessa ja ennakoivassa ajossa. “Lisäksi pystymme informoimaan asiakasta ennakoivasti keliin liittyvistä riskeistä ja muutoksista ja varautumaan niihin paremmin esimerkiksi varaamalla lisäkapasiteettia. Tienpitäjä puolestaan saa nopeammin tietoa muuttuneista keliolosuhteista, ja näin kunnossapito voidaan aloittaa ajoissa.”