Hiljainen jäteauto Helsingin keskustaan ensi vuonna – täyssähköinen auto vähentää myös pakokaasujen määrää

313ee739-3cbf-4429-b76f-0bfaf2c279bd-w_576_h_2000

HSY testaa sähköistä jäteautoa Helsingin kantakaupungissa alustavan aikataulun mukaan ensi vuoden syksystä alkaen. Tavoitteena on tyhjentää jäteastiat mahdollisimman vähä-äänisesti ja vähentää tyhjennyksistä aiheutuvia lähipäästöjä, kuten pakokaasuja ja pienhiukkasia.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY valmistelee täyssähköisen jäteauton käyttöönottoa pääkaupunkiseudulla. Projektissa selvitetään, kuinka täyssähkökäyttöinen jäteauto vähentää jäteastioiden tyhjennyksestä aiheutuvaa melua ja kuinka se soveltuu jätteenkeräykseen pohjoisissa olosuhteissa.

– Keskeisiä tavoitteita ovat sekä jätteenkeräyksen meluhaitan että lähipäästöjen, kuten pakokaasun ja pienhiukkasten, minimointi. Alustavien selvitysten mukaan jäteautojen meluhaittaa ja lähipäästöjä on mahdollista vähentää parhaiten siirtymällä täyssähköisiin jäteautoihin, kuvailee hankkeen taustoja HSY:n hankepäällikkö Aino Kainulainen.

Täyssähköauton käytöstä ei aiheudu välittömiä päästöjä, joten sen käyttö parantaa omalta osaltaan ilmanlaatua. Tämä on erityisen tärkeää kantakaupungin kapeilla kaduilla, missä liikenteestä johtuvien hiukkaspäästöjen vaikutus hengitysilman laatuun on erityisen voimakas.

Keräyksen melutasoon vaikuttavat myös jäteastioiden ominaisuudet ja työskentelytavat.

– Täyssähköinen jäteauto vähentää keräyksen melua kahdella tapaa: auton liikkuminen sekä jäteastian nosto ja tyhjentäminen tapahtuvat sähköllä nykyisten dieselmoottoreiden sijaan. Autoa sekä hiljaisempia jäteastioita kehitetään VTT:n koordinoimassa rinnakkaishankkeessa, Kainulainen kertoo.

Uusi auto aloittaa jäteastioiden tyhjentämisen suunnitelmien mukaan syksyllä 2020. Täyssähköisten jäteautojen käytöstä pohjoisissa olosuhteissa on vielä vähän kokemusta. Siksi halutaan varmistaa auton toimivuus ja selvittää vaikutukset keräyksen järjestämiseen kahden talvikauden yli kestävällä kokeilulla. Kokeilu päättyy keväällä vuonna 2022.

Projekti saa rahoitusta Business Finlandilta. Projekti kuuluu Business Finlandin Smart Energy Finland -ohjelmaan, joka rahoittaa älykkäiden energiaratkaisujen innovaatioita.