Hätävilkkujen käyttäminen myös liikkuvassa ajoneuvossa on pian sallittua – parhaassa tapauksessa uudistus lisää tieliikennepelastamisen turvallisuutta

headlights-of-car-1466173488X43

Kesäkuun alussa voimaan tulevan uuden tieliikennelain myötä hätävilkkuja saa tietyin ehdoin käyttää myös liikkeellä olevassa ajoneuvossa. Hätävilkkuja koskeva lakimuutos on ollut pitkä prosessi, jonka käynnistymiseen Suomen Palopäällystöliitto on vaikuttanut.

Mikä nyt lukee laissa, oli joskus Palopäällystöliiton Pelastustoiminta-jaoston jäsenen toive ja tavoite: olisi hyvä, jos Suomessakin otettaisiin käyttöön toimintamalli, jossa muita tielläliikkujia voisi varoittaa hätävilkuin myös liikkeellä ollessa. Käytännön ajateltiin palvelevan tieliikennepelastamisen turvallisuuden edistämistä, joten ehdotukseen tartuttiin liiton toimesta. Lopulta muutos saatiin aikaiseksi, ja 1.6. voimaan tulevan uuden tieliikennelain myötä hätävilkkuja saa Suomessa tietyissä tapauksissa käyttää myös liikkeellä olevassa ajoneuvossa.

Palopäällystöliiton ydintavoite on yhteiskunnan turvallisuuden edistäminen. Lakimuutoksella voikin odottaa olevan positiivisia vaikutuksia tieliikennepelastamisen turvallisuudelle: välittömästä vaarasta, kuten esimerkiksi onnettomuuspaikan lähestymisen vuoksi äkillisesti hidastuvasta liikenteestä, voi jatkossa varoittaa muita tienkäyttäjiä hätävilkuin. Tieto lähestyvästä onnettomuuspaikasta tavoittanee tulevaisuudessa suomalaiset tielläliikkujat nykyistä aikaisemmin, sillä tähän saakka Suomen teillä kanssaliikkujia on informoitu lähinnä jarruvaloin.

Hätävilkkujen käyttö liikkuvassa ajoneuvossa on Suomessa ollut kiellettyä ennen tulevaa lakimuutosta, vaikka monessa muussa Euroopan maassa äkillisestä vaaratilanteesta on voinut välittää muille tiedon hätävilkuin jo vuosia; kesäkuun alkuun saakka voimassa olevan lainsäädännön mukaan hätävilkkuja voi käyttää vain pysäytetyssä tai pysäköidyssä ajoneuvossa, jos se on onnettomuuden, vian tai muun pakottavan syyn vuoksi jouduttu pysäyttämään paikkaan, jossa se voi aiheuttaa erityistä vaaraa muulle liikenteelle.