Audi uudelleenkäynnistää tuotannon asteittain Euroopassa

1200px-Audi_Logo.svg

  • Audin tehtaat Euroopassa käynnistävät tuotannon uudelleen huhtikuun lopulla
  • ”Fokus on edelleen turvallisessa työympäristössä”, sanoo Audin tuotannosta vastaava johtaja Peter Kössler
  • Audin työntekijöiden edustaja Peter Mosch: ”Olemme tehneet useita toimenpiteitä työntekijöidemme terveyden suojelemiseksi”

Audi uudelleenkäynnistää tuotannon asteittain Euroopan tehtaillaan tulevina viikkoina. Näin maaliskuun puolessa välissä alkanut tuotannonkeskeytys Euroopan tehtailla loppuu. Tuotannonkeskeytyksen taustalla olivat syyt koronaepidemian aiheuttamasta kysynnän vähenemisestä ja alihankintaketjujen pullonkaulat. Tuleva maailmanlaajuisesti Audin tehtaita koskeva uudelleenkäynnistys tehdään säännellysti yhteistyössä Volkswagen-konsernin ja alihankkijoiden ja palveluntarjoajien kesken. Uudelleenkäynnistyksen keskeisin tekijä on erittäin kattava toimenpidesuunnitelma, joka keskittyy työntekijöiden turvallisuuden suojelemiseen. Tältä osin Audi seuraa erittäin tarkkaan myös kunkin maan terveysviranomaisten ja Saksan kansallisen tartuntatautien asiantuntijalaitoksen Robert Koch -instituutin suosituksia.

Audin Euroopan tehtaiden tuotannonkeskeytyksiä seuraten, on aika ottaa ensimmäiset askeleet kohti normaalitilaa: ”Me hoidamme uudelleenkäynnistyksen yhtenäisenä eurooppalaisena toimena. Tämä johtuu siitä, että alihankintaketjut, tuotanto- ja logistiikkaprosessit ovat vahvasti linkitettynä toisiinsa Volkswagen-konsernin sisällä ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Fokus on kuitenkin työntekijöissämme, koska he tarvitsevat turvallisen työympäristön. Audin asiantuntijatiimit ovat sopeuttaneet prosesseja yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten ja työntekijöiden edustajatiimien kanssa turvatakseen työntekijöiden turvallisuuden. Haluankin kiittää kaikkia Audin työntekijöitä ja partnereitamme ympäri maailman heidän joustavuudestaan ja yhteisistä ponnisteluista tänä aikana”, sanoi Audin tuotannosta vastaava johtaja Peter Kössler.

”Tuotannonkeskeytyksiä seuraavassa ensimmäisessä vaiheessa työntekijöiden terveyden suojeleminen on tärkeintä. Olemme tehneet kattavan suunnitelman toimenpiteistä työntekijöidemme terveyden suojelemiseksi. Toimenpiteitä ovat mm. selkeät säännöt etäisyyden pitämisestä ja hygieniasta, muutettu vuorojärjestelmä, jossa vältetään kontakteja ja pakollinen kasvo- ja nenäsuojaimen käyttö tiloissa, joissa 1,5 metrin suojaetäisyyden pitäminen ei ole mahdollista. Audi on myös luonut fyysisiä esteitä kriittisille työpisteille. Ovien esikokoonpanossa esimerkiksi kaksi työntekijää työskentelevät yhtäaikaisesti samalla kuljetustelineellä ja seisovat suoraan toisiaan vastapäätä. Tähän tarkoitukseen työntekijät myös kehittivät itse muovikalvosta tehdyn läpinäkyvän esteen”, sanoo työntekijöiden edustaja Peter Mosch.

Eri tuotanto-osastojen ja -linjojen johtajat yhdessä terveydenhuoltohenkilöstön, teollisuusinsinöörien ja työntekijöiden edustajien kanssa ovat tarkastaneet jokaisen yksittäisen työpisteen, analysoineet sen ja tehneet parantavan toimenpide-ehdotuksen. Kaikkien osapuolten antaessa hyväksynnän, työpiste on voitu julistaa ”korona-vapaaksi”. Työryhmät tarkastelivat yksityiskohtaisesti myös työympäristöä kokonaisuudessaan: ryhmätilat, tehtaan sisääntuloportit, pysäköintipaikat ja tehtaan sisäinen liikenne kuten myös tehtaan ravintolat ja ruokailutilat tarkastettiin. Kaikille näille alueille Audi kehitti uudet soveltuvat toimenpiteet. Työntekijöitä informoidaan toimenpiteistä kirjallisesti ennakkoon ja he saavat kattavat turvaohjeet tuotantolinjavastaavilta, kun he palaavat takaisin töihin. Työntekijöitä informoidaan säännöllisesti myös intranetin kautta ja muissa tehtaan käyttämissä informaatiokanavissa.

Kattavat turvaohjeet ja toimenpiteet sekä muutetut työsäännöt koskevat myös toimistotyöntekijöitä. Työtä voi tehdä esimerkiksi etänä kotoa käsin, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan estää. Kaiken kaikkiaan tuotannon uudelleenkäynnistyksen aiheuttamat uudet säännökset koskevat ennen kaikkea tuotannossa työskenteleviä työntekijöitä.

Audin tehtaiden tuotanto käynnistyy uudelleen asteittain erilisen suunnitelman mukaan huhtikuun lopusta alkaen. Moottorituotanto Unkarin Györissä on jo alkanut asteittain tällä viikolla. Saksan Audin tehtailla työskentelevät työntekijät, jotka voivat palata töihin täysaikaisesti vasta myöhemmässä vaiheessa, jatkavat siihen saakka työskentelyä osa-aikaisesti.