Suomen Autokierrätys: Henkilöautojen kierrätys ennätystahdissa

Auto_scrapyard_1

Viimeiset kolme kuukautta ovat olleet autojen kierrätyksessä ennen kuulumattomat ja poikkeukselliset. Murskaksi ovat menneet autojen ohella myös ennätykset. Koskaan autoilevan Suomen historiassa ei ole autoja romutettu niin paljon vastaavien kuukausien aikana. Romutusmäärää seurataan romutustodistuksilla. Henkilöautojen romutustodistuksia on alustavan tiedon mukaan kirjoitettu enemmän kuin ikinä ennen vastaavana ajankohtana. Joulukuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana romutettiin noin 24 000 autoa, mikä on noin 10 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavina kuukausina. Tämä tarkoittaa lähes 70 % kasvua vuoden takaiseen.

Suomen Autokierrätyksen ennusteessa autoja päätyy kiertoon tänä vuonna ennätysmäärä. Edellisten vuosien ja alkuvuoden perusteella, jos markkinatilanne pysyy samana, autoja päätyisi tällä tahdilla kiertoon vähintään 90 000–100 000 kappaletta. Tilannetta pitää kuitenkin seurata ja arvioida kuukausittain, koska tilanne elää voimakkaasti. Pelkästään alkuvuoden perusteella näyttää, että romutustodistuksia kirjoitetaan tänä vuonna huomattavasti enemmän viime vuosiin verrattuna. Kasvu kuitenkin todennäköisesti tasoittuu alun purkauksen jälkeen.

Osaksi ansionsa tässä on hallituksen toimilla edistää autokannan uudistumista. Viime joulukuussa käynnistynyt romutuspalkkio on osaltaan vauhdittanut kiertoon menevien autojen määrää. Toinen erittäin merkittävä seikka on, että metallien maailmanmarkkinahinnat ovat nousussa ja korkealla juuri samaan aikaan. Autokannan uudistumisen näkökulmasta suunta on oikea. Kierrätettävien autojen määrä on jokaisen Suomessa toteutetun romutuskampanjan aikana nostanut romutusmärät uuteen ennätykseen.

Autokantaa pitää uudistaa kahdesta suunnasta

Autokannan uudistumisessa on kaksi tärkeää asiaa. Kantaa pitää uudistaa kahdesta suunnasta. Uusia autoja pitää saada markkinoille ja kuluttajien käyttöön enemmän ja vanhoja käyttöikänsä loppupäässä olevia täytyy saada kierrätykseen entistä varhemmin. Autojen keskimääräinen romutusikä on yli 21 vuotta. Jos uusien autojen myynti kasvaa ja autokannan kierto nopeutuu, myös kiertoon ja romutukseen päätyvien autojen määrä kasvaa. Markkinoille tulevista autoista uusien osuus pitäisi olla nykyistä huomattavasti suurempi. Koronan takia viime vuonna jäätiin reilusti alle 100 000 uuden auton, mutta uusi normaali on asettunut viime vuosina muutenkin vain hieman 100 000 yläpuolelle. Tämä on autokannan uudistumisen kannalta liian vähän. Tällä hetkellä Suomen autokannan keski-ikä kasvaa joka ikinen päivä. Vuosittain se tarkoittaa lisäystä 2–3 kuukautta, mikä on voimakkaasti ristiriidassa erityisesti päästötavoitteiden kanssa.

Ympäristö kiittää ja kiertotalous toimii konkreettisesti

Suomen Autokierrätyksen kierrätysverkosto muodostaa aidon kiertotalousekosysteemin, jossa 95 % autosta päätyy eri tavoin hyödynnettäväksi. Auton osia voidaan uudelleen käyttää alkuperäisessä tarkoituksessa ja muun muassa autosta kertyvä metalli saadaan talteen ja voidaan käyttää uusioraaka-aineena metalliteollisuuden tarpeisiin. Näin säästetään ja vältetään esimerkiksi uusiutumattomien neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. Tämä on vahvasti yleisten ympäristötavoitteiden mukaista ja konkreettinen esimerkki kiertotaloudesta.

Romutustodistukset vuosittain:

Romutustodistukset yhteensä kpl Romutustodistukset ha Romutustodistukset pa Muut ajoneuvot
2008 40 173 38 457 1 427 289
2009 43 118 40 964 1 801 353
2010 54 620 51 584 2 528 508
2011 64 851 60 969 3 295 587
2012 65 058 60 923 3 731 404
2013 61 687 57 324 3 903 460
2014 62 869 57 873 4 418 578
2015 66 711 61 889 4 243 579
2016 59 427 54 241 4 385 801
2017 72 710 66 110 5 745 855
2018 88 362 81 578 6 354 430
2019 78 389 71 424 6 586 379
2020 79 775 72 504 6 839 432
 2021-01-21 16:00
 Traficom
Huom. muut ajoneuvot sisältää kuorma-, linja- ja erikoisautot.