Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä

kttav_2020_04_2021-03-17_tie_001_fi_001

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain 2017–2020

Vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita 68 miljoonaa tonnia, mikä oli 10 prosenttia vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 6 prosenttia ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä väheni 17 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli 7,8 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kuljetussuoritteesta 96 prosenttia ajettiin ammattimaisessa liikenteessä ja 4 prosenttia yksityisessä liikenteessä.

Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autojen haltijoilta. Kuljetettu tavaramäärä on kuorma-autoihin lastatun tavaran paino tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 4/2020, Tilastokeskus