Autokaupan lukemat kohenivat maaliskuussa

car-luxury-white-headlights

Henkilöautojen rekisteröinnit kääntyivät maaliskuussa pitkään kaivattuun kasvuun

Maaliskuussa rekisteröitiin yhteensä 10 428 uutta henkilöautoa, mikä on 13,3 prosenttia enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Tänä vuonna uusia henkilöautoja on rekisteröity 27 978, joka on 1,0 prosenttia viime vuoden ensimmäistä neljännestä vähemmän.

”Koronatilanne leikkaa vielä ensirekisteröintejä, mutta näkymät ovat jo selvästi viime vuotta paremmat. Ensimmäistä kertaa sitten viime vuoden tammikuun ensirekisteröintien määrä kasvoi yli 10 000 henkilöautoon. Maaliskuun rekisteröinnit jäivät enää noin 2 prosenttia pitkän aikavälin keskiarvosta”, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Ensimmäisen kvartaalin päättävä maaliskuu on viime vuosina ollut vilkkaimpia sähköautojen ensirekisteröintikuukausia. Ladattavien autojen kysyntä kasvoikin maaliskuussa selvästi alkuvuoteen nähden. Noin 29 prosenttia uusista henkilöautoista oli ladattavia – ladattavien hybridien osuus oli 21,1 prosenttia ja täyssähköautojen 7,6 prosenttia. Ladattavien autojen osuus on kasvanut erityisesti leasingautoissa.

Yritysleasingautoilla ladattavien hybridien osuus on alkuvuonna kasvanut jo yli neljännekseen ja täyssähköautojen lähes 6 prosenttiin. Täyssähköautojen osuuden kasvua selittää työsuhdeautojen verotusarvoa alentava veromuutos. Yksityisleasingin osuus rekisteröinneistä on vielä pieni, alle 3 prosenttia, mutta erityisesti niissä ladattavien autojen osuus on suuri. Yli 70 prosenttia alkuvuonna rekisteröidyistä yksityisleasingautoista oli ladattavia”, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Lähes 60 prosenttia ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli bensiiniautoja tai bensiinihybridejä, joissa ei ole ulkoista latausmahdollisuutta. Dieselautojen ja dieselkäyttöisten kevythybridien osuus oli 10,9 prosenttia ja kaasuautojen 1,0 prosenttia.

Käytettyjä henkilöautoja myytiin maaliskuussa 52 499. Käytettyjen henkilöautojen kauppaa käytiin 14,3 prosenttia vilkkaammin kuin viime vuoden maaliskuussa. Viime vuonna koronatilanne hiljensi käytettyjen autojen markkinaa, mutta viime kuun lukemat ovat pidemmässäkin aikasarjassa korkeat – ne nousevat noin 5 prosenttia viiden vuoden maaliskuun keskiarvoa suuremmaksi. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käytettyjen henkilöautojen kauppa on lähes samalla tasolla kuin viime vuoden alkukuukausina.

Pakettiautojen rekisteröintien määrä kipusi jo viime vuotta korkeammalle

Uusia pakettiautoja ensirekisteröitiin maaliskuussa 1 445, joka on 18,3 prosenttia viime vuoden maaliskuuta enemmän ja 7,5 prosenttia suurempi lukema kuin pitkän aikavälin maaliskuun keskiarvo. Pakettiautoja on ensirekisteröity tänä vuonna 3 738, joka on 6,4 prosenttia enemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Kevyitä alle 6 tonnin kuorma-autoja ensirekisteröitiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 242, joka on 0,8 prosenttia viime vuoden alkua enemmän. Keskikokoisia 6–16 tonnin kuorma-autoja on tänä vuonna ensirekisteröity 72, joka on saman verran kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Raskaiden kuorma-autojen kysyntä tasaantumassa

Yli 16 tonnin kuorma-autoja ensirekisteröitiin maaliskuussa 238, joka on 15,5 prosenttia viime vuoden maaliskuuta enemmän. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana on rekisteröity yhteensä 647 yli 16 tonnin kuorma-autoa, joka on 4,3 prosenttia viime vuoden alkua vähemmän.

Uusien linja-autojen rekisteröinnit ovat edelleen poikkeuksellisen pienet. Alkuvuoden aikana on rekisteröity vain 31 uutta linja-autoa, joka 49,2 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

Maaliskuu 2021

Tarkemmat tilastot uutena ensirekisteröidyistä autoista on koottu alla oleviin kuukausitilastoihin. Käytettyjen autojen kaupan tilastot on koottu erilliselle tilastosivulle.
Uutena ensirekisteröidyt autot  3/2021  3/2020 Muutos (%)  1-3/2021  1-3/2021 Muutos (%)
Henkilöautot yhteensä 10 428 9 200 13,3 27 978 28 272 -1,0
  joista matkailuautoja 239 171 39,8 555 450 23,3
  joista muita henkilöautoja 10 189 9 029 12,8 27 423 27 822 -1,4
Pakettiautot 1 445 1 221 18,3 3 738 3 513 6,4
Kuorma-autot 362 314 15,3 961 988 -2,7
Linja-autot 9 10 -10,0 31 61 -49,2
Käytettynä myydyt autot  3/2021  3/2020 Muutos (%)  1-3/2021  1-3/2020 Muutos (%)
Henkilöautot yhteensä 52 499 45 930 14,3 143 964 144 033 0,0
  joista matkailuautoja 863 713 21,0 1 949 1 917 1,7
  joista muita henkilöautoja 51 636 45 217 14,2 142 015 142 116 -0,1
Pakettiautot 5 546 5 863 -5,4 18 321 17 996 1,8
Kuorma-autot 1 549 1 462 6,0 4 554 4 625 -1,5
Linja-autot 84 122 -31,1 286 318 -10,1

Uusien autojen ensirekisteröinnit: Traficom, Tilastokeskus
Käytettyjen autojen myyntitilastot: Netwheels Oy, Mittaristo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenneasioiden rekisteri