A-Katsastuksen yt-neuvottelut päättyivät irtisanomisiin

Yt-neuvottelut aloitettiin taloudellisista ja tuotannollisista syistä, vaikka käyttökate on ollut vuosia positiivinen.

Yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena irtisanotaan lähes sata työntekijää.

– A-Katsastuksen aiempien vuosien liikevoitto on jaettu hyvinä vuosina kevytmielisesti osinkoina sen sijaan, että se olisi käytetty liiketoiminnan kehittämiseen ja varauduttu tulevaisuuden toimintaympäristön haasteisiin, autokatsastajia edustavan Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT:n puheenjohtaja Heikki Tuominen moittii.

Hänen mukaansa nyt voidaan aiheellisesti kysyä, olisiko ollut viisaampaa varautua katsastusalan turbulenssiin.

Myös katsastusalan kilpailu on ollut epätervettä, sillä Suomen noin viidestä miljoonasta moottoriajoneuvosta ei riitä työtä kuin osalle katsastajista. Tuomisen mukaan katsastusalalla voitaisiin irtisanomisten sijaan harkita toimilupakäytäntöä, jotta valtakunnallinen, liikenneturvallisuutta parantava ja laadukas katsastustoiminta pystyttäisiin takaamaan.

Autokatsastajat AK:n puheenjohtaja Tuomo Vikstedtin mukaan lähes sadan työntekijän irtisanominen on repivää ja tunteetonta.

A-katsastuksen yt-neuvottelut käytiin Vikstedtin mukaan varmuuden vuoksi ja yrityksen epävarmaan tulevaisuuteen varautumiseksi.

– Yt-neuvotteluilla luodaan pelon tunnetta, henkilöstön hyvinvoinnista piittaamatta.

Autokatsastajat AK ry. on Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:n jäsenjärjestö. Se on suurin katsastus-, kuljettajantutkinto- ja tarkastusalan työntekijäjärjestö. Jäsenistö koostuu katsastajista, katsastusalan toimistotyöntekijöistä ja kuljettajatutkintotehtävissä työskentelevistä henkilöistä. TTT kuuluu Palkansaajajärjestö Pardiaan.