Alemmat nopeudet parantavat suojatieturvallisuutta

843d9e50-bfe7-4124-9e62-2c751d17ccbb

Sinä teet suojatien -kampanja muistuttaa, että jokainen tekee suojatien omilla päätöksillään. Ilman sinua suojatie on vain asfalttia ja maalia, jonka yli ajetaan ja kävellään.

Tehokas keino parantaa jalankulkijoiden turvallisuutta on alentaa taajamien nopeuksia. Lisäksi tielläliikkujat pitävät tärkeänä, että suojatieturvallisuutta valvotaan ja että aiheesta kampanjoidaan.

Kolme neljästä on sitä mieltä, että suojateiden turvallisuudesta tulisi kampanjoida enemmän, ilmenee Liikenneturvan vuonna 2014 kerätystä kyselystä. Kampanjoinnin lisäksi toivotaan näkyvää poliisivalvontaa. Vuonna 2012 kyselyyn vastanneista lähes kaikki (99 %) pitivät suojatievalvontaa melko tai erittäin tärkeänä liikennevalvonnan kohteena.*

Kyselyt ovat osa Liikenneturvan, Moottoriliikenteen keskusjärjestön ja poliisin yhteiskampanjaa Sinä teet suojatien. Kaksivuotisen kampanjan tavoitteena on edistää turvallista liikennekäyttäytymistä suojateiden yhteydessä. Autoilijoille suunnattu kampanja ei halua syyllistää, vaan se korostaa jokaisen omia valintoja suojatieturvallisuuden parantajana.

Selfiekeppi mukana valistuksessa

Liikennekasvatus ja -valistus ovat nykyään yhteisten kokemusten luomista ja jakamista. Liikenneturvan suojatieselfie‑toimintamalli on helppo ja hauska tapa kouluille tuoda esiin liikenneturvallisuutta osana koulupäivää. Suojatieselfien ensisijainen tarkoitus ei kuitenkaan ole muistuttaa lapsia liikenteen vaaroista, vaan todellinen kohderyhmä ovat aikuiset.

”Nyt lapset kasvattavat vanhempia. Oman lapsen suojatietekstari on vahva viesti,”, kuvaa Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen.

Nopeudella suuri merkitys

Kustannustehokas tapa lisätä suojateiden turvallisuutta on laskea taajama-alueiden perusnopeuksia. Tämä pudottaa varsin nopeasti onnettomuusmääriä ja vähentää vakavia henkilövahinkoja. Siinä, missä 30 kilometrin tuntinopeudella ajanut kuljettaja on sekunnin reaktioajan jälkeen jarruttamalla saanut ajoneuvonsa pysähdyksiin, on vastaavassa kohdassa neljääkymppiä ajaneella kuljettajalla nopeutta jäljellä vielä reilusti yli 30 km/h.**

Alhaiset ajonopeudet helpottavat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tienylityksiä. Myös autoilu on entistä sujuvampaa, kun kuljettaja ehtii reagoida muuttuviin liikennetilanteisiin paremmin.

”Kunnat vastaavat turvallisesta liikenneympäristöstä ja alhaiset nopeudet tarvitsevat tuekseen rakenteellisia ratkaisuja”, Tarvainen sanoo.

 

*Liikenneturva on kerännyt tietoa suojatiekäyttäytymisestä useilla kyselytutkimuksilla. Vuonna 2014 TNS Gallupin keräämään kyselyyn vastasi 1656 ja vuonna 2012 1677 vastaajaa.

**Liikenneturvan uusittu lehti Liikennevilkku kirjoittaa taajamanopeuksista laajemmin.