Autovista: Vaihtoautojen myynti vilkastui vuonna 2015

Joulukuussa vaihtoautojen myyntivauhti laski marraskuusta 3 %. Myyntivauhti kuitenkin ylitti viiden vuoden vastaavan kuun keskiarvon 7 prosentilla. Kuluttajamyyntien osuus nousi vuoteen 2014 verrattuna.

Varaston arvo nousi joulukuussa vain hieman (0.1 %), mutta kappalemäärä laski  marraskuusta. Tämä oli kuitenkin 7.5 % alle  vuoden 2014 joulukuun varaston tason.

Vaihtoautomyynti oli paremmalla tasolla lähes koko viime vuoden ajan  neljään edelliseen vuoteen verrattuna.
Erityisesti vaihtoautovarastot ovat olleet alemmalla tasolla viime vuosiin verrattuna. Myös vaihtoautomyynneissä näkyy kaupan vilkastuminen. Koko vuoden 2015 vaihtoautomyynti olikin 2.3 % korkeammalla tasolla vuoteen 2014 verrattuna.

6eedb41d-f643-45cd-bfc2-7a9175099e04

Yläkuvassa vaihtoautovarastojen arvoindeksi ja alakuvassa vaihtoautomyynnin myyntipäiväkorjattu volyymi-indeksi vuosilta 2011-2015 kuukausittain (1997.1=100).
aaaad27627d5-e868-408d-9be6-c9df6d0a2dff
Myynnin volyymin ja varaston arvon muutokset (%):
Myynnin volyymi Varaston arvo Varaston kappalemäärä
Muutos edellisestä kuusta -3.04 0.06 -0.06
Muutos 12 kk 4.34 -7.50 -8.91
Muutos verrattuna 5 vuoden keskiarvoon vastaavan kuun lopussa 6.99 -2.12 -6.87
Kumulatiivinen vuosimuutos vuoden alusta 2.30 -11.72 -11.76

Vaihtoautoindeksit lasketaan laajan merkkiliikejoukon tietojen perusteella seuraamalla varastoa ja myyntejä samoissa liikkeissä. Päättyviä tai alkavia liikkeitä ei huomioida kuukausimuutoksia laskettaessa. Volyymi-indeksissä myynti suhteutetaan kunkin kuun myyntipäivien määrään.

Huom! Valitettavasti marraskuun raportissa oli virhe vuosimuutoksissa. Marraskuun kuukausi-indeksit ja muutokset edelliseen kuukauteen itsessään olivat kuitenkin oikein. Alla korjatut arvot.

Myynnin volyymin ja varaston arvon muutokset (%), marraskuu:

Myynnin volyymi Varaston arvo Varaston kappalemäärä
Muutos edellisestä kuusta -11.23 2.48 1.91
Muutos 12 kk 1.9 -7.59 -9.15
Muutos verrattuna 5 vuoden keskiarvoon vastaavan kuun lopussa 4.88 -3.55 -8.68
Kumulatiivinen vuosimuutos vuoden alusta 2.15 -12.08 -12

Lisätietoja: