Biopolttoaineiden osuus Suomen tieliikenteessä nousee 30 prosenttiin

9eaf6782e0ddcec9_800x800ar

Eduskunta hyväksyi tänään lain, jossa biopolttoaineiden osuutta tieliikenteessä nostetaan asteittain 30 prosenttiin vuoteen 2029 mennessä. Sen lisäksi eduskunta hyväksyi lain biopolttoöljyn jakeluvelvoitteesta. Sen mukaan lämmitykseen, työkoneisiin ja kiinteästi asennettuihin moottoreihin tarkoitetusta kevyestä polttoöljystä osa on vuodesta 2021 alkaen korvattava biopolttoöljyllä.

“Neste jakaa hallituksen näkemyksen siitä, että suuri määrä kestävästi tuotettuja biopolttoaineita tarvitaan, jotta liikenteen ilmastopäästöjä voidaan vähentää nopeasti ja riittävästi ensi vuosikymmenellä. Liikenteen päästöjen vähentämisessä tarvitaan useita keinoja: energiatehokkuutta, liikennesuunnittelua, enemmän joukkoliikennettä sekä uusia käyttövoimia ja teknologioita, kuten sähkö- ja kaasuautoja”, sanoo Nesteen yhteiskuntasuhdejohtaja Ilkka Räsänen.

“Nestemäisten biopolttoaineiden etu on se, että ne ovat jo tänä päivänä saatavilla oleva ratkaisu liikenteen päästöjen vähentämiseksi huomattavalla tavalla. Jätteistä ja tähteistä tehdyt biopolttoaineet, kuten Neste MY uusiutuva diesel, vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Nestemäisten biopolttoaineiden käyttö ei myöskään vaadi uuden infrastruktuurin rakentamista eikä autokannan uudistumista”, Räsänen jatkaa.

Uusi laki on tärkeä askel kohti vähäpäästöisempää liikennettä, jonka edistämiseen Neste yhtiönä on täysin sitoutunut. Velvoite on myös hyvin linjassa Ruotsin ja Norjan vastaavien tavoitteiden kanssa tuoden Suomen samalle kunnianhimoiselle tasolle.