Busseja palaa yhä yksi viikossa – puhtaat moottoritilat ja huolletut jarrut vähentäisivät paloja

Linja-autopalojen määrä on vakiintunut kahden viime vuoden aikana samalle tasolle. Keskimäärin linja-autoja palaa yksi viikossa. Viime vuonna liikenteessä olleiden linja-autojen paloja tapahtui yhteensä 49*. Moottoritilojen puhtaus, jarrujen kunto ja välitön puuttuminen linja-auton sähkölaitteiden epätavalliseen toimintaan ovat tärkeimmät toimet linja-autopalojen lukumäärän pienentämiseksi.

”Yleisimmät syttymissyyt ovat olleet vuodesta toiseen samat eli esim. polttoainevuoto tai vaurioitunut sähkölaite moottoritilassa. Viime vuonna pyöräpalojen määrä kääntyi jälleen nousuun”, kertoo johtava asiantuntija JuhaniIntosalmi: ”Toiminta palojen havaitsemiseksi ja ripeiksi toimenpiteiksi on kuitenkin ollut yleisesti hyvää, mikä on pienentänyt vakavien palojen määrää.”

Linja-autopaloista ilmoitetaan entistä paremmin

Linja-autopalojen raportointikulttuurissa vuosi sitten havaittu muutos näkyy edelleen vahvasti. ”Viime vuonna ilmoitettiin ilahduttavan paljon tapauksia, jossa varsinaista paloa ei ollut syttynytkään, mutta paloriski oli ilmeinen. Tämä kertoo erinomaisesti siitä, että liikennöitsijät suhtautuva linja-autopaloihin ja niiden riskeihin entistä vakavammin”, kiittää Intosalmi.Vakavia paloja tapahtui viime vuonna yksi, mahdollisia vakavan vaaran tilanteita oli kuusi. Suurin osa paloista saatiin rajoitettua tai pysäytettyä kokonaan hyvän alkusammutuksen ansiosta ja henkilövahingoilta onneksi vältyttiin.Puolet paloista syttyi moottoritilassa joko polttoainevuodon, vaurioituneen sähkölaitteen, ahtimen rikkoutumisen tai voiteluöljyn syttymisen vuoksi. Toiseksi eniten oli pyörätilassa syttyneitä paloja, jotka aiheutuivat joko kuumenneista jarruista tai vaurioituneesta pyörälaakerista. Kolmanneksi eniten paloja syttyi lisälämmityslaitteessa polttoainevuodon tai oikosulun seurauksena.

16743-Linja-autopalot_2000-2014

* tiedot perustuvat pelastuslaitoksen raportteihin ja muista lähteistä Trafin tietoon tulleisiin linja-autopaloihin.

Jokainen voi myös itse vaikuttaa linja-automatkan turvallisuuteen

Linja-autojen paloturvallisuus on ennen kaikkea liikennöitsijöiden vastuulla ja koska linja-autopaloissa on aina suuronnettomuuden vaara läsnä, tulee niihin suhtautua erittäin vakavasti. Turvallinen linja-automatka on kuitenkin monien tekijöiden summa ja jokainen voi myös itse vaikuttaa oman matkansa turvallisuuteenTrafin Jussi Pohjonen antaa pari vinkkiä, millä jokainen voi helposti tehdä bussimatkastaan turvallisemman:

  • Ole tarkkaavainen, vuosittain sattuu runsaasti loukkaantumisia, jotka johtuvat kaatumisista joko bussissa sisällä tai bussista poistuttaessa
  • Jos joudut seisomaan, pidä hyvin kiinni ja katse menosuunnassa, jotta pystyt ennakoimaan bussin liikkeet mahdollisimman hyvin
  • Jos bussissa on turvavyöt, tulee niitä lain mukaan käyttää.

”Myös ihan peruskäytöstavat tekevät meidän kaikkien bussimatkoista turvallisempia eli muistathan antaa istumapaikan sitä eniten tarvitsevalle”, muistuttaa Pohjonen.