Centria-ammattikorkeakoulu: Centria kehitti älykkään latauskatoksen sähköisille ajoneuvoille

egate-oulunsalo

 

Kuvassa Oulunsalon eGATE-latauskatos. (kuva: Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulun vetämässä tutkimusprojektissa suunniteltiin älykäs latauskatos sähköisten ajoneuvojen latausprosessiin. eGATE-katoksia löytyy esimerkiksi Iistä kunnantalon, Kärkkäisen ja Micropolis Oy:n sekä Oulunsalon Pilot Business Parkin yhteydestä.

– Yksi merkittävä syy sähköautojen hitaalle yleistymiselle Suomessa on kattavan latausinfran puuttuminen esimerkiksi nykyisen huoltoasemanverkoston yhteydessä, kertoo kehittämispäällikkö Seppo Kangas.

eGATE-projektin lähtökohtana oli myös se, että sähköauton lataaminen esimerkiksi haastavissa talviolosuhteissa oli nykyisellään epämukavaa ja esimerkiksi latauslaitteiden toimintavarmuus ja käyttökokemus eivät olleet halutulla tasolla. Centrian tutkimuksissa on jo aiemmin havaittu esimerkiksi latauspisteiden latauskaapeleiden ja kansien jäätyminen ja latauspisteiden huono näkyvyys ja havaittavuus.

– Vaikka globaaleilla markkinoilla on jo olemassa monenlaisia latauskatoksia, ei Suomen ja koko Skandinavian vaativiin ilmasto-olosuhteisiin hyvin soveltuvaa katosta vielä ole ollut tarjolla. Lisäksi markkinoilla saatavilla olevat katokset ovat kokonaiskustannuksiltaan melko kalliita ja kierrätettävyydeltään huonoja, jatkaa Kangas.

Hankkeen tuloksina syntyi eGATE-katoksen prototyyppejä, vaatimusmäärittely, konseptisuunnitelma, kustannusarvio sekä tarvittavat rakennus- ja asennuspiirustukset. eGATE-katoksen käyttökohteet määriteltiin kattamaan kaikki potentiaaliset julkiset latauspaikat esimerkiksi huoltoasemien ja markettien yhteydessä. Lisäksi katoksen modulaarista rakennustapaa ja älykästä laajennettavuutta voitaisiin hyödyntää esimerkiksi yrityksien omistamien jakeluajoneuvojen latausprosessissa, ja esimerkiksi autoliikkeiden latauspisteiden yhteydessä.

eGATE-katoksen asennus tapahtuu joko paikan päällä ohjeiden mukaan kasaamalla tai valmistuspaikassa valmiiksi kasattuna ja kokonaisena asennuspaikkaan kuljetettuna. Pienemmissä katoksissa perustus voidaan toimittaa yhdessä katoksen kanssa valmiiksi valettuna elementtinä. Isommissa katoksissa, kuten pikalatauskatoksissa, voidaan perusta valaa paikan päällä annettujen mittojen mukaisesti.

Centria-ammattikorkeakoulun eGATE-latauskatos on arktisiin olosuhteisiin soveltuva, ympäristöystävällinen ja samalla visuaalisesti houkutteleva. Katos on valmistettu ja suunniteltu sään ja ilkivallan kestäväksi. Se sisältää älykkäitä ominaisuuksia, kuten älykästä led-valaistusta, mahdollisuuden sähköiselle mainonnalle sekä säänkestävän opastekyltin.

– Hyvin suunniteltu sähköisen ajoneuvon latauspiste tarjoaa houkuttelevamman kuvan koko sähköautoilusta ja lisää näin sen suosiota kuluttajien keskuudessa. Centrian suunnittelemalla eGATE-latauskatoskonseptilla sähköisen ajoneuvon lataustapahtumasta on saatu aikaan turvallinen, helppo sekä miellyttävä ja viihtyisä kokemus asiakkaalle, Seppo Kangas sanoo.

Katosten laajempaa kaupallistamista ja verkostoa suunnitellaan loppuvuoden 2014 aikana. eGATE-hankkeen rahoittajana toimi Pohjois-Pohjanmaan liitto ja hanke kuului alueelliseen EAKR-tavoiteohjelmaan.